Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/679

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Հովհաննեսի, Ա գ ա ն յ ա ն ց Ալեք– սանդր Հովհաննեսի, Գեորգյան Սերգեյ Ռուբենի, Խուդավերդյան Ալֆրեդ Հայկի՝ միջուկներից բարձր էներգիայի մեզոնների ոչ կոհերենա ֆոտոծնման պրոցեսներում տարրական մասնիկների և միջուկների հիմնարար հատկությունների հետազոտության աշ– խատանքների շարքի համար․ Ասմարյան Լեոն Աշոտի, Ինճիկ– յան Արամ Մկրտչի, Մանուկյան Սարիբեկ Արմենակի, Նանումյան Ռուզան Պավելի, Շ տ ի կ յ ա ն Սուրեն Արշավիրի, Զրբաշյան էդվարդ Մկրտչի, Սարինյան Սերգեյ Ներ– սեսի, Ստեփանյան Գաոնիկ Խա– չատուրի՝ «Հայ նոր գրականության պատմություն» (հ․ 1–5, 1968–72) աշ– խատության համար․ Հայրապետյան Գուրգեն Մակա– րի, Բորովինսկայա Իննա Պետ– րովնա, Ղարիբյան Ֆրունզե Սու– րենի, Գեորգյան Գեորգ Կարապե– տի, Դոլուխանյան Սեդա Կարենի, Մերժանով Ալեքսանդր Գրիգորի, Պողոսյան Ալբերտ Սանասարի, Սար գսյան Արա Ռաֆայելի՝ մոլիբ– դենի երկսիլիցիդի ինքնատարածվող բարձրջերմաստիճանային սինթեզի հի– ման վրա բարձրջերմաստիճանային ջե– ռուցիչների տեխնոլոգիայի մշակման ու արդյունաբերական ներդրման և օգտա– գործված ջեռուցիչների ու արտադրու– թյան տեխնոլոգիական թափոնների վե– րամշակման համար․ Հարությունյան Աշոտ Մկրտչի, Ատամանովա Սվետլանա Նիկո– լաենա, Բ ու ր կ ո վ Օլեգ Դմիտրիե– վիչ․ Գալոյան Կիմ Վահանի, Գարդաշյան Վլադիմիր Մկրտչի, Մ ի ք ա յ և լ յ ա ն Անդրեյ Լևոնի, Հովսեփյան Անուշավան Սարգսի, Տ և ր–Մ ի ք ա յ և լ յ ա ն Միքայել Լեռ– նի՝ գիտական հետազոտությունների և տեխնոլոգիական նպատակների համար կարծրամարմին իմպուլսային լազեր– ների հետազոտման, մշակման և արդյու– նաբերական յուրացման աշխատանքնե– ների շարքի համար․ Միտ ո յան Կարմելիս Վաչագանի, Գրիգորյան էմիլ Գուրգենի, Մ ա– թ ո ս յ ա ն Միքայել Հակոբի, Մար– տիրոսյան Կամո Սանդրոյի, Բ ո– ր ի մ ս կ ի Ալեքսանդր Իվանովիչ, Ն ա գ ո ր ն ի Պյոտր Արսենեիչ, Տ ու– մասին Բորիս Ֆանովիչ, Բ և զ ր ու– կ ո վ Գենադի Նիկոլաեիչ՝ ալմաստնե– րի սինթեզի արդյունավետ տեխնոլո– գիայի մշակման և ներդրման համար․ Թումանյան Բենիամին Հակոբի, Հ ա ր ո յ ա ն Հրաչիկ Ալեքսանդրի, Խաչատրյան Լեոն Սեդրակի, Սարգսյան Ռոբերտ Համբարձումի, Ավասյան Լավրենտի ՛Արայի, Կարս յան Լեոն Վարդանի, Հայ–* րապետյան Ավագ Արամի, Սար– ■, գ ը ս յ ա ն Համազասպ Միհրանի՝ Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի լուսավորման ջահերի ստեղծման համար․ Ա ր ա բ յ ա ն Արսեն Ավետիսի, Ա ս– լ ա ն յ ա ն Ալբերտ Մովսեսի, Բ ա դ ե– յ ա ն Հենրիկ Բաբկենի, Վարժա– պետյան Նորայր Տիգրանի, Ք ա ր– տ ա շ յ ա ն Գեորգ Արթուրի, Ն ա լ– բ ա ն դ յ ա ն Ալբերտ Հարությունի, Թամանյան Գեորգ Ալեքսանդրի, Չ ու մ ա կ ո վ Լեոնիդ Դեմյանովիչ, Շահբագյան Լեոն Կարապետի՝ Ալ․ Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի և բալետի թատրոնի շենքի կոմպլեքսա– յին վերակառուցումը նախագծելու և իրականացնելու համար․ Ստամբոլցյան Ռաֆայել Պա– րույրի՝ «Կլինիկական էլեկտրասրտա– գրություն» (1978) բուհական դասագրքի համար․ Սարգսյան Կլավդիա Գարեգինի, Հովհաննիսյան Մկրտիչ Վա– ղարշակի, Չ ա լ Ի կ J ա ն Վարդուհի Սարգսի, Տ ո ն ո յ ա ն Սամսոն Խաչա– տուրի, Սարգսյան Սարիբեկ Ալեք– սանդրի, Մ և լ ո յ ա ն Աշոտ Սամսոնի, Խաչատրյան Գեղամ Սարգսի, Հարությունյան էլմիր Թաթուլի՝ աշխատանքում ձեռք բերած ակնառու նվաճումների, աշխատանքի արտադրո– ղականության և թողարկվող արտադրան– քի որակի բարձրացման, անձնական և բրիգադային պլանների ներդրման, տեխնիկայի և առաջավոր փորձի արդ– յունավետ օգտագործման հիման վրա սոցիալիստ, մրցությունը զարգացնելու գործում հանդես բերած նախաձեռնու– թյան համար․ Մ կ ո յ ա ն Գուրգեն Նապոլեոնի, Շ ու– Բ ի ն Վասիլի Իվանովիչ, Սահակյան Ազնիվ Մկրտչի, Խաչատրյան Վա– ղին ակ Մարտիրոսի, Սիմոնյան Աս– Քանազ Թադեոսի, և ն գ ո յ ա ն Սարի– բեկ Արմենակի, Սարգսյան Հեն– րիկ Գերասիմի, Բ ո զ ո յ ա ն Գոհար Հարությունի՝ աշխատանքում ձեռք բե– րած ակնառու նվաճումների, սոցիա– լիստ․ մրցության զարգացման գործում ցուցաբերած նախաձեռնության, աշխա– տանքի արդյունավետության էական բարձրացման և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության զգալի ավե– լացման համար։ 1981 Գալշոյան Մուշեղ Հովեի՝ «Մա– րութա սարի ամպերը» (1981) ժողովա– ծուի համար․ Սահինյան Անահիտ Արամի՝ «Ծա– րավ» (1980) վեպի համար․ Մանսուրյան Տիգրան Եղիայի՝ թավջութակի և լարային նվագախմբի համար գրված 2-րդ կոնցերտի և «Թովեմ» անսամբլի համար գրված ստեղծագոր– ծությունների համար․ Խ ա ն ջ յ ա ն Դավիթ Հակոբի՝ վերջին տարիների համերգային ծրագրերի հա– մար․ Զեյթունցյան Պերճ Արմենի, Մ ա– ն ու կ յ ա ն Գոէժ Ալեքսանդրի, Վար– դանյան էմմա Սրապիոնի, Մ ս ը ր– յ ա ն Վլադիմիր Հովհաննեսի՝ Երեանի դրամատիկական թատրոնում բեմադըր– ված «Աստվածների կանչը» ներկայաց– ման համար․ Մկրտչյան Ալբերտ Մուշեղի, Ղ ա– զ ա ր յ ա ն Շահում Արամի՝ «Կյանքի լավագույն կեսը» կինոնկարի համար, է լ Ի Բ և կ յ ա ն Ռոբերտ Վաղարշակի, «Դերասանի աշխարհը» կոմպոզիցիոն նկարաշարի համար․ Տ Ի վ ա ն յ ա ն Հակոբ Արամի՝ Ախուր– յանի շրջանի Ազատան գյուղի Հայրենա– կան մեծ պատերազմում զոհվածների հուշարձան–կոթողի համար․ Ռաշիդյան Գարրի Հայկի, Իսա– հակյան Տան Սուրենի՝ էջմիածին քաղաքի (Վաղարշապատի թաղամաս) Մյասնիկյանի փողոցի բնակելի շենքերի կառուցապատման և բարեկարգման հա– մար․ Զ ա ր J ա ն Ռուբեն Վարոսի՝ «էջեր հայկական շեքսպիրապատումից» (գիրք 1 – 2, 1979–81) աշխատության համար։ 1983 Մարգարյան Մարո Եղիշի՝ «Նվի– րումներ» (1982) բանաստեղծություննե– րի ժողովածուի համար․ Սարգսյան Մկրտիչ Դիվինի՝ «Խա– ղաղություն պատերազմից առաջ» (1981) ժողովածուի համար․ Սարյան Ղազարոս Մարտիրոսի՝ «Սիմֆոնիա» ստեղծագործության հա– մար․ Մանգասարյան Ռաֆայել Արա– մի՝ 1981 – 1982-ի համերգային ծրագրե– րի և ֆոնդային ձայնագրությունների համար․ Մաթևոսյան Հրանտ Իգնատիոսի, Հովհաննիսյան Արտաշես Կոնս– տանտինի, Գեորգյան Վիոլետա Գեորգի, Մ ս ր յ ա ն ժասմեն Օնիկի՝ Երեանի դրամատիկական թատրոնում բեմադրված «Մեծ աշխարհի մեր անկյու– նը» ներկայացման համար․ Մնացականյան Մանուկ Ցախշի– բեկի, Հովհաննիսյան Ներսես Գեդեոնի, 6 ա վուր յ ա ն Ալբերտ Գառնիկի, Բաբայան Ռաֆայել Սու– րենի, Բաբաջանյան Առնո Հա– րությունի, Թումանյան Ալլա Մի– քայելի, Գասպարյան Ազատ Նի– կոլի՝ «Երջանկության մեխանիկան» գեղարվեստական կինոնկարի համար․ Խ ա ն ջ յ ա ն Գրիգոր Սեպուհի՝ «Վար– դանանք» մոնումենտալ կոմպոզիցիայի համար․ Թորոս յան Ջիմ Պետրոսի, Մ ի– ն ա ս յ ա ն Մկրտիչ Մինասի, Հա– կոբյան Հենզել Անդրանիկի, Հով– հաննիսյան Արբակ Խաչիկի՝ Երե– վանի մետրոպոլիտենի «Լենինի հրապա– րակ» կայարանի համար․ Դարբինյան Ֆենիքս Գաբրիելի, Շաքարյան Ալբերտ Սուրենի՝ Երե– վան քաղաքի «Բարեկամություն» հրա– պարակի ստորգետնյա հետիոտն ան– ցուղու համալիրի համար․․ Հախվերդյան Լեոն Հովհաննեսի՝ «Հայ թատրոնի պատմություն» (1980, ռուս․) մենագրության համար․ Մկրտչյան Լեոն Մկրտչի՝ հայ դա– սական քնարերգության ուսումնասիր– ման և պրոպագանդման բնագավառում կատարած աշխատանքի համար։ 1985 Գալոյան Գալուստ Անուշավանի, Ա ղ ա յ ա ն Ծաւոուր Պավելի, Ա ռ ա– ք և լ յ ա ն Բաբկեն Նիկոլայի, և ր և մ– յ ա ն Սուրեն Տիգրանի, Խաչիկյան Լեոն Ստեփանի, Հակոբյան Ար– շավիր Մնացականի, Հովհաննիս– յան Աշոտ Գարեգինի, Սարգսյան Գագիկ Խորենի՝ «Հայ ժողովրդի պատ– մություն» (հ․ 1–8, 1967 –1984) աշխա– տության համար․ Կիրակոսյան Զոն Սահակի՝ «Բուրժուական դիվանագիտությունը և Հայաստանը» (1978) և «Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ» (հ․ 1–2, 1982 – 1983) աշխատությունների համար․ 9 ա բ լ ո կ ո վ–Խ ն ձ ո ր յ ա ն Ստե– փան Միրոնի՝ կարծրաթև միջատների ֆաունայի կարգաբանության, կենդա– նա–աշխարհագրության և էվոլյուցիայի հարցերին նվիրված աշխատությունների շարքի համար․ Աճեմյան Ոստանիկ Գառնիեի, Բոն– ղարենկո Օլեգ Վասիլի, Գրիգոր– յան էդուարդ Սամվելի, Դեմիրճ– յան Զաքար Շավարշի, Վարդան– յան Զարեհ Վահեի, Վարդան– ՛յան Լեոնիդ Զաքարի, Սարգսյան Սուրիկ Հմայակի, Սարգսյան Ալ– բերտ Երվանդի՝ ռոտորների հավասա– րակշռման նոր տեխնոլոգիական պրո– ցեսների և հաստոցների ստեղծման ու արդյունաբերության մեջ դրանց ներդըր– ման համար․