Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 4.djvu/397

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

Կրոնական երկերի հետ հիմնական գրա– կան ժանրն են դարձել (ընդհուպ մինչև. XIX դ.), այսպես կոչված, ռիմերը՝ բազմա– տեսակ սյուժեների չափածո վերապատում– ները: Ի–ի գրականությունը վերածնունդ է ապրել XIX դ. ռոմանտիզմի շրջանում՝ սերտորեն կապված ինքնուրույնության համար մղվող քաղ. պայքարի հետ (8ո. Հալլգրիմսոն, 1807–45, Բ. Տորարենսեն, 1786–1841): Իսլանդական առաշին վեպը 6ո. Թորոդսենի (1818–68) «Պատանին ու աղշիկը» (1850) է: Ի–ի անկախության ձեռքբերումը (1918) խթանեց գրականու– թյան զարգացումը: Հասարակական գի– տակցության ձևավորման գործում զգալի դեր խաղացին Թ. Թոուրդարսոնի (ծն. 1889) քաղաքականապես կրքոտ «Նամակ– ներ Լաուրային» (1924) երկը և վեպերը («Իսլանդական ավագանի», 1938, «Քա– րերն են խոսում», 1956): Հ. Կ. Լաքսնեսը (ծն. 1902) «Սալկա Վալկա» (հ. 1–2, 1931 – 1932) վեպում նկարագրել է բանվորական շարժման առաշին քայլերը Ի–ում: 40-ական թթ. գրականության մեջ արտացոլվել է Ի. անկախ հանրապետություն հռչակելու (1944) համար պայքարի հետ կապված հասարակական վերելքը: Ռեալիզմի ուղիով է զարգանում Ի*. Ստեֆաունսոնի (ծն. 1892), Օ. Սիգուրդսոնի (ծն. 1918), Ցոունասոն ուր Կյոտլումի (ծն. 1899), Գ. Բյոդվարսոնի (ծն. 1904) և Ս. Հյար– տարսոնի (ծն. 1906) ստեղծագործությու– նը: Իսլանդական արդի պոեզիայում ակ– նառու դեր է խաղացել Ս. Ստեյնարը (1908–58): ճանաչված են արձակագիր Թ. Վիլհյաումսոնը (ծն. 1925), դրամա– տուրգ Ա. Բոգասոնը (ծն. 1917), հրապա– րակախոս Աուրնասոնը (ծն. 1922): XIII. ճարտարապետությունը և կերպ– արվեստը Ի–ում կառուցվում էին կիզահողե, ճի– մածածկ «երկարավուն տներ», հաճախ մասամբ թաղված գետնի մեշ, XVIII դա– րից՝ քաղաքներ քարե կառույցներով, դանիացի ճարտարապետների նախագծե– րով (Հոուլարի և Ռեյկյավիկի տաճարնե– րը): XIX դ. ստեղծվեց ներբերված՝ փայ– տից, տուֆից, բազալտից, ծալքավոր եր– կաթով շուրշկարված 2–3-հարկանի բնա– կելի տան տիպը: 1920-ական թվականնե– րից արմատավորվել են ժամանակակից կառուցվածքային և կոմպոզիցիոն ձևերը (Ռեյկյավիկի նոր կառուցապատումը, Ակուրեյրին): Կառուցվում են 4–5-հար– կանի սեկցիոն բնակելի տներ, հասարա– կական, վարչական, արդ. շենքեր (ճար– տարապետներ՝ Սիգուրդուր Հուդմունդ– սոն, Հուդյոուն Մամուելսոն, Սիգվալդի Տորդարսոն): XI–XII դդ. Ի–ի վարպետ– ներն զբաղվել են փայտի քանդակազարդ– մամբ: Ավանդական հյուսկեն նախշերով են զարդարվել XII–XIII դդ. արծաթյա թասերը, XIV–XV դդ. գոթական մանրա– նկարները, զարդակարված ծածկոցները: XIX դ. սկզբնավորվել է իսլանդական գեղանկարչությունը (դիմանկար և բնա– նկար): XX դ. ռեալիստ գեղանկարիչնե– րից են Կյարվալը, Ցոուն Ստեֆաունսոնը, Քրիստին Յոունսդոուտիրը, քանդակա– գործներից՝ էյնար Ցոունսոնը, Աուսմուն– դուր Ավեյնսոնը, Սիգուրյոուն Օուլաֆ– սոնը: XIV. Երաժշտությունը Քրիստոնեություն ընդունելուց հետո տարածվել է գրիգորյան, ապա՝ բողոքա– կան խորալը: Եկեղեցական երաժշտու– թյանը զուգընթաց զարգացել է ժող. երա– ժըշտությունը (հիմնականում առանց նվա– գակցության երգը): Երաժշտական գոր– ծիքներից են լանգշպիլը (աղեղնավոր) և շութակը: XIX դ. վերշին զարգացել է պրոֆեսիոնալ երաժշտությունը, հիմնա– դիրն է ազգային հիմնի հեղինակ Ս. Սվեյն– բյոռնսոնը: XX դ. կոմպոզիտորներից են Պ. Իսոուլֆսոնը, է. Տորոդսենը, Ա. Սնո– րասենը, երգչուհիներից՝ Ֆ. Պալդոաը, Գ. Սիմոնարը, երգիչներից՝ Ս. Իսլանդին, Ֆ. Վեյս^ապելը» դաշնակահարներից՝ Ա. Բեյնտենենսոնը: Ռեյկյավիկում գործում են Իսլանդա– կան պետ. սիմֆոնիկ նվագախումբը (հիմն. 1950), երգչախմբեր, կամերային անսամբլներ, երաժշտական ընկերություն– ներ: XV. Թատրոնը XIX դ. 2-րդ կեսից գործել են սիրողա– կան թատերախմբեր: 1897-ին ստեղծվել է Ռեյկյավիկի թատերական ընկերությունը, որ բեմադրել է իսլանդական խոշոր դրա– մատուրգներ Գ. Կամբանի, է. Կվարանի և ուրիշների պիեսները: 1950-ին ընկերու– թյան բազայի վրա ստեղծվել է Ազգային թատրոնը, որտեղ տրվում են դրամատի– կական և երաժշտական ներկայացումներ: Նշանակալի երևույթ են Հ. Կ. Լաքսնեսի պիեսների բեմադրությունները: Խաղա– ցանկում են նաև Հ. Իբսենի, Բ. Շոուի, Ա, Ստրինդբերգի, Ա. Չեխովի, Ա. Արբու– զովի և ուրիշների երկերը: Թատերարվես– տի գործիչներից են՝ Ի. Վոգեն, Լ. Պաուլ– սոնը, Խ. Բյոռնսոնը: Գրկ. CepedpflHHHii JI. P., HcjiaH- flHH, M., 1969; EeHeflHKTccoH I, Hc- jiaHflHa b 6opb6e 3a HesaBHCHMOCTb (1940– 1955), nep. c hcji, , M., 1958; KpHCTbaHC- c o h C., BeJimcaa OKTn6pbCKaa ccmnajmcTH- necKaa peBOjnoijHfl h HcjiaHflHH, [nqp. c flaT. ], M., 1957; AHflepccoH K.E., CoBpeMeH- Haa HCJiaHflCKaa jiHTepaTypa. 1918–1948, nep. c hcji.> M.f 1957; C t e 6 ji h n-K a m e h-* c k h h M. H., Mnp earn, JI., 1971; K o ji- ji H H., ApxHTeKTypa HcjiaHflira, b c6., Co- BeTCKan apXHTeKTypa, Jsfe 12, M., 1960; Grif– fiths I.G., Modern Island, L., [1969],

ԻՍԼԱՆԴԻԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱ– ԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՄԱԿ), Իսլան– դիայի աշխատավորության մարքսիստա– կան կուսակցությունը: Ստեղծվել է 1938-ին, Իսլանդիայի կոմունիստական (հիմնվել է 1930-ին) և ս–դ. կուսակցու– թյան ձախ թևի միավորումով: 1944–47-ին և 1956–58-ին ԻՄԱԿ ներկայացուցիչները մտել են կառավարության կազմի մեշ, պայքարել աշխատավորների կենսամա– կարդակի բարձրացման, նրանց քաղ. և սոցիալական իրավունքների ընդլայնման համար: 1956-ին ԻՄԱԿ և ձախ սոցիալ– դեմոկրատները ստեղծել են «ժողովրդա– կան միություն» ընտրական բլոկը, որը 1963-ի և 1967-ի պառլամենտական ընտրու– թյունների ժամանակ ստացել է համա– պատասխանաբար 9 և 10 մանդատ (60-ից): «ժողովրդական միության» Ազգային կոն– ֆերանսի (1968-ի նոյեմբեր) որոշմամբ «Ժողովրդական միությունը» վերածվեց քաղաքական կուսակցության, և ԻՄԱԿ դադարեց գործելուց:

ԻՍԼԻՄԵԱ, հայաբնակ գյուղ Թուրքիա– յում, Ադրիանուպոլսի վիլայեթում: XX դ. սկգբին ուներ 50 տուն բնակիչ: Զբաղվում էին արհեստներով և առևտրով: Գյուղում կար եկեղեցի (Ս. Ստեփանոս) և վարժա– րան: Բնակիչները բռնությամբ տեղահան– վել են 1915-ի Մեծ եղեռնի ժամանակ:

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ Եղիա Հովսեփի [17.5. 1890, գ. Բռնակոթ (այժմ՝ ՀՍՍՀ Սիսիանի շրշանում)–1920], հեղափոխական գոր– ծիչ: ՍՄԿԿ անդամ 1917-ից: Սովորել է Բաքվի Միքայելյան դպրոցում: 1916-ին ընտրվել է Կովկասի ռազմաճակատներից մեկում ստեղծված զինվորական կոմիտեի նախագահ: Եղբոր՝ Եգոր Իսկանդարյանի հետ Սիսիանում ստեղծել է ապստամբ գյուղացիների «ինքնապաշտպանության բյուրո»: Մասնակցել է 1920-ի մայիսի 24-ին Բռնակոթում կայացած ապստամբ գյու– ղացիների ներկայացուցիչների համագու– մարին: Հուլիսին դաշնակցականները Ի–ին բանտարկել են և Երևան փոխադրելու ճանապարհին, Նորքի ձորում գնդակա– հարել:

ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ Խաչատուր Մարտիրոսի (ծն. 13.1.1923, Երևան), հայ սովետական քանդակագործ: ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ Im. Ի ս կ ա ն– դ ա ր յ ա ն. էզ– րաս Հասրաթյանի դիմաքանդակը, բրոնզ (1976) (1967): Ավարտել է Երևանի գեղարվեստա– թատերական ինստ–ը (1951): Երիտասար– դության համաշխարհային VII փառատոնի ցուցահանդեսում (1959, Վիեննա) արժա– նացել է դափնեկրի կոչման: Գործերից են՝ «Բանվորը» (I960, երանգավորված գիպս), կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրան– յանի հուշարձանը էենինականում (1961, բրոնզ), «11-րդ Կարմիր բանակի մուտքը Ստեփանակերտ» (1971, կոփածո պղինձ), էզրաս Հասրաթյանի դիմաքանդակը (1976, բրոնզ), «Լատվիա» գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքների շարքը:

ԻՍԿՐԱ» («HcKpa», «Կայծ»), Վ. Ի. Լենինի ստեղծած համառուսական քաղաքական, մարքսիստական առաշին անլեգալ պար– բերաթերթը: Լույս է տեսել 1900–05–ին: խմբագրավայրը՝ Մյունխեն (1900–02), Լոնդոն (1902), ժնև (1903–05): Տպագրվել է Լայպցիգում: Ակգբում ամսաթերթ էր, 1902-ից՝ երկշաբաթաթերթ: Թերթի նպա– տակն էր հաղթահարել ռուս, սոցիալ–դեմո– կրատիայի գաղափարական մասնատվա– ծությունը, համախմբել տեղական կազ–