Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 4.djvu/718

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ

ՀՆԱԳԻՏՈԻԹ6ԱՆ ԵՎ ԱՏԳԱԳՐՈԻԹՑԱՆ Բ. Ն. Առաքելյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Տ. Ս. Խաչատրյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ. Հ. Կարախանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Լ. Ն, Պետրոսյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Դ. Ս. Վարդամյան, պատմ. գիտ. թեկնածու: Ճ.ԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈԻԹՑԱՆ U. Կ. Ջարյան, ճարտ. թեկնածու (նախագահ), Կ. Մ. Անանյան, Լ. Մ. Բաբայան, Ա. Հ. Գրիգորյան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Բ. Երեմյան, ճարտ. թեկնածու, Լ. Ս. Զորյան, Ջ. Պ. Թորոսյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Մ. Հասրաթյան, ճարտ. թեկնածու (նախա– գահի տեղակալ), Վ. Մ. Հարությունյան, ճարտ. դ–ր, Կ. Լ. Հով– հաննիսյան, ճարտ. դ–ր, Կ. Կ. Ղաֆադարյան, ճարտ. թեկնածու, Մ. Գ. Միբայեւյան, ճարտ. թեկնածու, Ս. Ւ*. Մնացականյան, ճարտ. դ–ր, Ն. Ծ. Պա պուխ յան, ճարտ. թեկնածու, Ա. Տ. Ստե– փանյան (գիտ. քարտուղար):

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ Ո–. Ա. Ա|եքսանդրյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ (նախագահ), Ն. Հ. ԱռաքեԱան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ, Ա. Ա. Կիտբալյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Գ. Հ. Համբարձումյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Ռ. Վ. Համբարձումյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Ս. Դ. Հովսեփյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Հ. Բ. Մարանշյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկ– նածու, է. Ա. Միրզախանյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Հ. Բ. Ներսիսյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Սաղաթելյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու:

ՄԱՄՈՒԼԻ, ՀԵՌՈԻՍՏԱՏԵՍՈԻԹ8ԱՆ ԵՎ ՌԱԳԻՈՑԻ Ա. Ն. Մնացականյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Մ. Ա. Բաբ– լոյան, բան. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ. Դ. Ղու– կասյան, բան. գիտ. թեկնածու, Մ. Տ. Մխիթարյան, բան. գիտ. թեկնածու, Գ. Ս. £եշի?յան (գիտ. քարտուղար), Հ. Հ. Ֆելեքյան, պատմ. գիտ. դ–ր:

ՄԵԽԱՆԻԿԱ©Ի Օ. Մ. Սապոնչյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ (նախագահ), Բ. Լ. Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ, Ս. Ա. Համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս, | Կ. Ս. Չոբան յան], ֆիզմաթ գիտ. թեկ– նածու:

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Դ. Ս. քսանշյան, ՍՍՀՄ գեղ. ակադեմիայի իսկական անդամ (նա– խագահ), U. Ա. Աս ւ յան, ՀՍՍՀ վաստ. նկարիչ:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ «ԱՐՏԵ&ԱԳՐՈԻԹՑԱՆ Ս. Տ. Երեմյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ս. Ս. Ար– մաղանյան (գիտ. քարտուղար), Դ. Ի. Գանին, մանկվ. գիտ. թեկ– նածու, Է. Լ. Դանիելյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Բ. Հ. Հարու– ^ւունւան, պատմ. գիտ. թեկնաՏու:

ՊԵՏՈԻԹ8ԱՆ եվ ԻՐԱվՈԻՆՔԻ Ա. Թ. Թովմասյան, իրավ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ռ. Հ. Գուլքան– յան, Ա. Ա. Գևորգյան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Ա. Ա. Եսայան, իրավ. գիտ. դ–ր, Ա. Ս. Լալայան, իրավ. գիտ. թեկնածու, Ս. Հ. Հովհաննիսյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Վ. Ա. Մուսախանյան, իրավ, գիտ. թեկնածու, Ա. Գ. Սուքիասյան, իրավ. գիտ. դ–ր, Ս. Ա. Օսիպ– յան, իրավ. գիտ. թեկնածու: ՍՄԿԿ ՊԱՏՄ Ո ԻԹ6ԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈԻԹՑԱՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈԻԹՑԱՆ Գ. Բ. Ղարիբշանյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Հ. Ռ. Սիմոնյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ծ. Պ. Աղա– յան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս, Մ, Վ. Արզումանյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Մ. Բաղմանյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Փ. Ի. Ենգոյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Ա. Ա. Լյուլիկյան (գիտ. քարտուղար), Հ. Ն. Կարապետ– յան, պատմ. գիտ. դ–ր, Հ. Ս. Մելիքյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Ն. Ներկարարյան, պատմ. գիտ. դ–ր: ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈԻԹՑԱՆ Ա. Ռ. Հովհաննիսյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Զ. Տ. Գրիգորյան, պատմ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ. Ա. Դիլոյան, պատմ, գիտ. դ–ր, Զ. Լ. Թորոսյան (գիտ. քարտու– ղար), Հ. Գ. Ւէւճիկյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Կ. Ս. Խուդավերդյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ. Մ. Հարությունյան, պատմ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Ն. Հ. Հովհաննիսյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Լ. Պ. Մանասերյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Վ. U. Միքայելյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Գ. Ջ. Շաոոյան, պատմ. գիտ. դ–ր, Վ. Կ* Ոս– կանյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, Ե. Ղ. Սարգսյան, պատմ. գիտ. դ–ր:

ՏԵԽՆԻԿԱՑԻ ԵՎ ՇՒՆԱՐԱՐՈԻԹՑԱՆ Հ. Տ. Ադոնց, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ (նախագահ), Գ. Լ. Արեշյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ա. Եսայան (գիտ. քարտուղար), Գ. Ա. Խաչատրյան, տեխ, գիտ. թեկնածու, A. Ա. Հացագործյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Լ. Տ. Ղուլոյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Ա. Հ. ձենտերեճյան, տեխ. գիտ. թեկնածու, Վ. Ա. Սանամյան, տեխ. գիտ. թեկնածու;

ՏՆՏԵՍԱԳՒՏՈԻԹՑԱՆ U. U. Աասքեւյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ. Ն. Ադոնց, տնտ. գիտ. դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս. Ա. Գալստյան (գիտ. քարտուղար), Ն. Ռ. Թովմասյան, տնտ. գիտ. դ–ր (նախա– գահի տեղակալ), Հ. Ե. Խաչատրյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ե. Խը|- ղաթյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ե. Իաշաբեկյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Կ. Պ. Կարագյան, տնտ. գիտ. թեկնածու, Շ. Ա. Մարգարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Ն. Մ. Մանասերյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Վ. Ս. Ներ– կարարյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Լ. Ե. Վարդանյան, տնտ. գիտ. դ–ր, Մ. Խ. Քոթանյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ:

ՓԻԼԻՍՈՓԱՑՈԻԹՑԱՆ Ս. Ս. Թովմասյան, փիլ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Լ. Հ. Աբրահամ– յան, փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Հ. Ավետիսյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Ս. Ս. Արևշատյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Գ. Ա. Բրուտյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ– անդամ, Գ. Հ. Գրիգորյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Հ. Ա. Գևորգյան, Փիլ. գիտ. դ–ր, Ցա. Ի. Խաչիկյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Գ. Տ. Խրլոպյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Մ. Ա. Մելիքյան, փիլ. գիտ. դ–ր, Վ. Վ. Պողոսյան, փիլ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտուղար):

ՔԱՐՏԵՋԱԳՐՈԻԹՑԱՆ Լ. Հ. Վալեսյան, աշխ. գիտ. դ–ր (նախագահ), Ն. Կ. Ադամյան, Հ. Ղ. Գրգեարյան, աշխ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Լ. Ն. Զոհրաբյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Հ. Մ. Հովհաննիսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու, Գ. Ն. Սարգսյան, աշխ. գիտ. թեկնածու:

ՔԻՄԻԱՑԻ Ս. Հ. Վարդանյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ. Դ. Ագատյան, քիմ. գիտ. թեկնածու, |Ս. Վ. Աոաքելյան], քիմ. գիտ. թեկնածու, Հ. Գ. Բաբայան, քիմ. գիտ. դ–ր, Ն. Մ. Բեյլերյան, քիմ. գիտ. դ–Ր. Լ. Հ– Գ–րիգորյաէւ, Վ. Ս՜. ^աոայաճ, ԴԱ թղթ–անդամ, Կ. Ա. Կոստանյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ, Գ. Մ. Շահնազարյան, քիմ. գիտ. թեկնածու, Մ. Գ. Սարգսյան, քիմ. գիտ. թեկնածու (գիտ. քարտոէղար):

ՖԻՋԻԿԱՑԻ Գ. Ս. Սահակյան, ՀՍՍՀ ԴԱ թղթ–անդամ (նախագահ), U. ձ. Ամատունի, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, U. Հ. Դարբինյան (գիտ. քարտու– ղար), Կ. Ա. Իսպիրյան, ֆիզմաթ գիտ. դ–ր, Է. Մ. Ղազարյան, ֆիզմաթ գիտ. թեկնածու, Ռ. Ա. Ղազարյան, տեխ. գիտ. դ–ր, Գ. Մ. Ղարիբյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս, ժ. Հ. Նինոյան, ֆիգմաթ գիտ. թեկնածու: ՖԻ&ԿՈԻԼՏՈԻՐԱՑԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Հ. Գ. Թոփ ա լյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու (նախագահ). Կ. Պ. Աթոյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Ա. Հ. Կոստանյան, հոգեբան, գիտ. դ–ր, Ֆ. Գ. Ղազարյան, մանկվ. գիտ. դ–ր, Մ. Մ. Մամիկոն– յան (քարտուղար). Գ. Ս. Պետրոսյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու, Հ. Ե. Փարսադանյան, մանկվ. գիտ. թեկնածու (նախագահի տե– ղակալ):

ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԳՐ ԱՖԿՈՄԲԻՆԱՏ Դիրեկտոր Ց. Խ. Պոդոսյան, գլխավոր ինժեներ Ա. Ա. Մովսեսյան, դիրեկտորի տեղակալ Է. Պ. Տեր–Սարգսյան, գլխավոր տեխնոլոգ Ռ. ft. Գ ասպար յան, արտադրական բաժնի պետ Բ. Ա. Գանջալ– յան, շարվածքային արտադրամասի պետ Ս. Ի. Նունյան, գրաշար Ն. Խ. Արտուշյան, մոնոտիպի–ձուլող Ա. Ի. Բարսեղյան, գրաշար– Էշկապ Ս. Զ. Իսրայելյան, ավագ սրբագրիչ Մ. Մ. Հակոբյան, էլեկտրոգրաֆ Ա. Հ. Խաչատրյան, օֆսեթ արտադրամասի պետ Ս. Մ. Կոլոյան, օֆսեթ արտադրամասի տեխնոլոգ ժ. Դ. Բա լյան, լուսանկարիչ Գ. Գ. Սուլթանյան, տպագրիչներ Գ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Գ. Ասլանյան, օֆսեթ ներդիրների տպագրիչ Ա.Ա. Սահակյան, կազմարարական արտադրամասի պետ Բ. Գ. Քեոյան, վարպետ Ա. Կ. Տեր–Անտոնյան: