Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 5.djvu/720

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԶԱՏԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ APMHHCKA5I COBETCKAH 3HIlHKJIOnEZlH5I (Ha apMHHCKOM H3bIKe) Գլխավոր խմբագիր Մակիչ Վահանի Արզումանյան Տ. 5, Խաղող–կուլիսներ, 720 էշ պատկերազարդումներով, 34 ներդիր և 1 մհշդիր 03(C43) հայկական սովեաական հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրություն, Ե–, 1979: 706Տ25 Խմբագրության հասցեն՝ Երնան–375001, Թումանյան 17: 00101 Բաժան, հրտ. Տատորում տեղադրված է. խոր տպագրության 12 ներդիր (233 նկար, տպագրված են Մոսկվայի N* 2 տպարանում), օֆսեթ տպագրության 4 ներդիր (100 նկար, տպագրված են Տ. Մեղապարտի անվան պո– լի գրաֆ կոմբինատում) , գունավոր քարտեզների 10 ներդիր (25 քարտեզ, տպագրված են ԳՈԻԳԿ–ի ֆաբրիկայում), բարձր տպագրության գունավոր 8 ներդիր (22 նկար, տպագրված են ՏՍՍՏ Տրատպետ– կոմի N* 1 տպարանում): Տեքստում կա 971 պատկեր և 43 քարտեզ ու հատակագիծ: Թուղթը պատ– րաստված է Յու. Ցանոնիսի անվ. ֆաբրիկայում: հանձնված է արտադրության 31/VIII 1977 թ.: Ստորագրված է տպագրության 22/XI 1978 թ.: ՎՖ 01406: Տպաքանակ 100.000 (2-րդ թողարկում 50.001–100.000): Թուղթ տպագրական N« 1 հանրագիտական, 84 X1081/16: Տպագր. 45 մամուլ + 5,62 մամուլ ներդիր=73,8 պայմ. մամ. տեքստ+9,22 պայմ. մամ. ներդիր: Ընդամենը 83,02 պայմ. տպագր. մամ.: Տրատ. 165,5 մամ.: Պատվեր 1782: Գինը 10 ռ. 40 կ.: հայկական ՍՍՏ հրատարակչությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի պետական կոմի– տեի Տ. Մեղապարտի անվան պոլիգրաֆկոմբինատ, Երևան–9, Տերյան 91: Ilojmrpa(i>KOM6HHaT hm. A. MeranapTa TocyaapCTBeHHoro KoMHTeTa ApM. CCP no flejiaM n3flaieJib- ctb, no;mrpa<i)HH h khhhchoh ToproBJiH, EpeBaH-9, Tepima 91.