Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 8.djvu/718

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պատմ․ գիւո․ դ–ր, Ա* Տ․ Հարությունյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ն․ Ղագախեցյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Մ․ Ղազարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Պարսամյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։

ՀՆԱԴՒՏՈԻԹՑԱՆ ԵՎ Ա&ԴԱԴՐՈՒԹՑԱՆ Բ․ Ն․ Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԴԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Գ» Ալեքսանյան (գիտ․ քարտուղար), Գ․ Ե․ Արեշյան, պատմ․ գիտ* թեկնածու, է․ Վ․ Ւոսնգադյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Տ․ Ս․ Խաչատրյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Դ․ Հ․ Կարախաեյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, 6nt․ Ի․ Մկրտումյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Լ․ Ն․ Պետրոսյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Դ․ Ս․ Վարդումյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Դ․ Ա․ Տիրացյան, պատմ․ գիտ․ թեկնա– ծու։ ՃԱՐ ՏԱՐԱՊԵՏ Ո ՒԹՑԱՆ Ա․ Կ․ Զարյան, ճարտ․ թեկնածու (նախագահ), Լ․ Մ․ Բա բա յան, Ա․ Տ․ Դրիգորյան, ճարտ․ թեկնածու, Ա․ Բ․ Երեմյան, ճարտ․ թեկնածու, 1․ Ս․ Զորյան, ft․ Պ․ Թորոսյան, ճարտ․ թեկնածու, Մ․ Մ․ Տասրաթյան, ճարտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Վ․ Մ․ Հարությունյան, ճարտ․ դ–ր, Կ․ կ․ Ղաֆադարյան, ճարտ․ թեկնածու, Ա․ Պ․Մարտիրոսյան (գիտ․ քարտուղար)։ Մ․ Դ․ Միքա– յելյան, ճարտ․ թեկնածու, Ս․ К Մնացականյան, ճարտ․ դ–ր, Ն․ Ծ․ Պապուխյան, ճարտ․ թեկնածու, Ա․ Ц․ Սահինյան , ճարտ․ թեկ– նածու։

ՄԱԹԵՄԱՏ ԻԿԱՑI» Մ․ Մ․ Ջր բաշ յան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), 11*․ Ц․ Ալեքսանդրյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Ն․ Տ․ Աոաքելյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Ա․ Ա․ Կիտբալյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկ– նածու, Ռ․ Վ․ Համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Հ․ Բ․ Մարանշյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու, Տ․ Բ․ Ներսիսյան, ֆիզ– մաթ գիտ․ դ–ր, Վ․ Վ․ Սաղաթելյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ)։

ՄԱՄՈԻ1Ի, ^ՀԵՌՈԻԱՏԱՏԵՍՈՒԹՑԱՆ ԵՎ ՌԱԴՒՈ6Ի Հ․ Հ․ Ֆելեքյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Մ» Ա․ Բաբլո– յան, բան․ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակաւ), Վ․ Ռ․ Բալա– յան, Մ․ Ն․ Հակոբյան, պատմ* գիտ․ թեկնածու, Վ․ Դ․ Ղուկաս– յան, բան․ գիտ․ թեկնածու, Բ․ Ա․ Մաթևոսյան (գիտ․ քարտու– ղար), Մ․ Հ․ Մխիթարյան, բան․ գիտ․ թեկնածու։ ՄԵծԱՆՒԿԱՕՒ Օ․ Մ․ Սապոնշյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ (նախագահ), Բ․ Լ․ Աբրահամյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Դ․ Հ․ Բաբաչանյան, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու, Վ․ в․ Դնունի, ֆիզմաթ գիտ․ թեկնածու, Մ․ Ա․ Համբարձումյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս։

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ Գ․ Մ․ Ւ»անչյան, ՍՍՀՄ գեղ․ ակադեմիայի իսկական անդամ (նա– խագահ), Ա․ Ա․ Ասլյան, ՝՝ՀՍՍՀ վաստ․ նկարի*, Ա․ Վ, Բեքար յան, ՀՍՍՀ Ժող․ նկարիչ, Տ․ Ս․ Շարամբեյան, ՀՍՍՀ վասա․ նկարիչ, Ղ․ Գ․ Չոլբարյան, ՍՍՀՄ գեղ․ ակադեմիայի թղթ․ անդամ։

ՊԱՏՄԱԿԱՆ *ԱՐՏԵՋԱԴՐՈԻԹՑԱՆ Ա, Տ․ Երեմյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ս․ Մ, Up- մաղանյան (գիտ․ քարտուղար), Գ․ Ի․ Դանին, մանկվ․ գիտ․ թեկ– նածու, է․ Լ․ Դանիելյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Բ․ Տ․ Հարու– թյունյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու;

ՊԵՏՈԻԹ6ԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Ա․ Թ․ Թովմասյան, իրավ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Ռ․ Հ․ Դուլքան– յան, Ա․ Ա․ Գևորգյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Ա․ Եսայան, իրավ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Ս․ Լա լա յան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու, Ս․ հ[ Հովհաննիսյան, իրավ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Մուսախանյան, իրավ* գիտ․ թեկնածու, Կ․ Թ․ Մաիլյան (գիտ․ քարտուղար), j Ա․ Գ․ Սու– քիասյան , իրավ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ի․ ՈւզունյանԼ իրավ․ գիտ․ թեկ– նածու, Ս․ Ա․ Օսիպյան, իրավ․ գիտ․ թեկնածու։ ՍՄԿԿ ՊԱՏՄ П ԻԹ6ԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈ ԻԹ6ԱՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՑՒՆ

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈԻԹՑԱՆ Հ․ Ռ–․ Սիմոնյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Ծ*․ Պ․ Աղայան » ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Ս․ Մ․ Ամիրյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Մ․ Բաղմանյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր․ Ա․ Ա․ Լյուլիկյան (գիտ․ քարտուղար), Հ․ Ն, Կարապետյան, պատմ․ գիւո․ դ–ր, Դ․ Բ․ Ղա– րիբչանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Հ․ Ս, Մելիքյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ն․ Ներկարարյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։ ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈԻԹ6ԱՆ Ա․ Ռ․ Հովհաննիսյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Զ․ Տ․ Գրիգոր յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ա․ Դիլոյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակաւ), Վ․ Ս․ Երկանյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու» Հ․ Դ․ Ւնճիկյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Կ․ Ա․ Խուդավերդ– յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Ս․ Մ․ Կրկյաշար– յան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Դ․ Մ․ Հարությունյան, պատմ․ գիտ․ թեկ– նածու, Ն․ Հ․ Հովհաննիսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Ն Պ․ Մանասեր– յան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Վ․ Ա․ Միքայելյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Կ․ Ոսկանյան, պատմ․ գիտ․ թեկնածու, Ա․ Ա․ Պետրոս– յան (գիտ․ քարտուղար), Ե․ Ղ․ Սարգսյան, պատմ․ գիտ․ դ–ր։

ՏԵԽՆԻԿԱ6Ի ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ Հ․ Տ․ Ադոնց, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Գ․ Լ․ Արեշլ– յան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Գ․ Ա․ Եսայան (գիտ․ քարտուղար), ft․ Ա․ Հացագործյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր,Լ․ Տ․ Ղուլոյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Ա․ Հ․ ձենտերեճյան, տեխ․ գիտ․ թեկնածու։

ՏՆՏԵՍԱԴԻՏՈՒԹ8ԱՆ Ա․ Ա․ Աոաքեւյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Մ․ Հ․ Ադոնց, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ա․ Գալստյան (գիտ․ քարտուղար), Ն․ Ռ․ Թովմասյաե, տնտ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), Վ․ Ե․ Ւ*ոշաբեկյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Կ․ Պ․ Կարագյան, տնտ․ գիտ․ թեկնածու, Շ․ Ա․ Մարգարյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Մ․ Մանասերյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Ս․ Ներկարարյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Ե․ Վարդանյան, տնտ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ I»․ Քոթանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ։

ՓԻԼԻՍՈՓԱ6ՈՒԹ6ԱՆ Ս․ Ս․ Թովմասյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Լ․ Հ․ Աբրահամ– յան, փիլ․ գիտ․ դ–ր,ք Ս․ Հ․ Ավհտիսյան a փիլ․ գիտ․ դ–ր, Ս․ Ս․ Արևշատյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Վ․ Ւ»․ Բաղդասարյան, փիլ․ գիտ․ թեկնածու, Դ․ Ա․ Բրուայան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, Գ․ Հ․ Գրիգորյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր, Հ․ Ա․ Գևորգյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր (նախագահի տեղակալ), 6ա․ Ի․ Խաչիկյան, փիլ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Տ․ Խրլոպյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր, Մ․ Ա․ Մելիքյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր, Գ․ Ե․ Մխիթարյան, Փիլ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Վ․ Պողոսյան, փիլ․ գիտ․ թեկնա– ծու (գիտ․ քարտուղար)։ £ԱՐՏԵ51ԱԴՐՈՒԹ6ԱՆ Լ․ Հ․ Վալեսյան, աշխ․ գիտ․ դ–ր (նախագահ), Ն․ Կ․ Ադամյան, Հ․ Ղ․ Գրգեարյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու (նախագահի տեղակալ), Լ․ Ն․ Զոհրաբյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Մ․ Հովհաննիսյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու, Գ․ Ն․ Սարգսյան, աշխ․ գիտ․ թեկնածու։

ՔԻՄՒԱ6Ի Ս․ Հ․ Վարդանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Վ․ Դ․ Ագատյան, քիմ․ գիտ․ թեկնածու, Հ․ Դ, Բաբայան, քիմ․ գիտ․ դ–ր, Ն․ Մ․ Բեյլերյան, քիմ․ գիտ․ դ–ր, Վ․ Մ․ Թսաայան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Կ․ Ա․ Կոստանյան, ՀՍՍՀ ԳԱ թղթ․ անդամ, Գ․ Մ․ Շահնազարյան, քիմ․ գիտ․ դ–ր, Լ․ Հ․ Գրիգորյան (գիտ․ քարտուղար)։ ՖԻ&ԻԿԱ6Ի Գ․ Մ․ Սահակյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (նախագահ), Ա․ в․ Ամատունի, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ա․ Հ․ Դարբին յան (գիտ․ քարտու– ղար), Կ․ Ա․ Իսպիրյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, է․ Մ․ Ղազարյան, ֆիզմաթ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Ա․ Ղազարյան, տեխ․ գիտ․ դ–ր, Դ․ Մ․ Ղարիբյան, ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, ժ․ Հ․ Նինոյան, ֆիգմաթ գիտ․ թեկնածու։ ՖԻ&ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ6Ի ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Հ․ Դ․ Թոփ ա լյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու (նախագահ), Կ․ Պ․ Աթոյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու, Կ․ Մ․ Կարապետյան, Ա․ Հ․ Կոստանյան, հոգեբան, գիտ․ դ–ր, Ֆ․ Դ․ Ղազարյան, մանկվ․ գիտ․ դ–ր, Ռ․ Տ․ Մելիքսեթյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու (նախա– գահի տեղակալ), Դ․ Ս․ Պետրոսյան, մանկվ․ գիտ․ թեկնածու։

ՀԱԿՈԲ ՄԵՂԱՊԱՐՏԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԳՐԱՖԿՈՄԲԻՆԱՏ Դիրեկտոր Ռ․ Դ․ Գևորգյան, գլխավոր ինժեներ Բ․ Ա․ Գանջալյան, գլխավոր տեխնոլոգ Ո*․ Ք․ Գասպարյան, արտադրական բաժնի պետ Ս․ Հ․ Ղազարյան, շարվածքային արտադրամասի պետ Ս․ Ի, Նունյան, գրաշար Ն․ К Արտուշյան, մոնոտիպի–ձուլող Ա․ Ի, Բարսեդյան, գրաշար–էշկապ Ս․ ft․ Իսրայելյան, ավագ սրբագրիչ Մ․ Մ․ Հակոբյան, էլեկտրոգրաֆ Ա․ Հ․ Խաչատրյան, օֆսեթ ար– տադրամասի պետ Ս․ Մ․ Կոլոյան, օֆսեթ արտադրամասի տեխ– նոլոգներ ժ․ Դ․ Բա լյան, Զ․ Ա․ Դենժիևա, լուսանկարիչ Դ, Դ․ Սուլթանյան, տպագրիչ Դ․ Ա․ Գրիգորյան, օֆսեթ ներդիրների տպագրիչ Մ․ Մ․ Անդրեասյան, կազմարարական արտադրամասի պետ Բ․ Դ․ Քեոյան, վարպետներ Ա․ Կ․ Տեր–Անտոնյան, Ե․ Դ․ Մալխասյան։