Էջ:Պեպո.djvu/5

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԱՐԱՐՎԱԾ ԱՌԱՋԻՆ

Բհմը ներկայացնում է հին ձևի աղքատիկ սենյակ թարեքներով, դոլաբներով, լու֊ լամուտով և երեթ դոնով՝ սւշ, ձաիւ և դիմացը Զ/կխ կողմը (հանդիսականների կիրքից ) գորգով ծածկած տախտ նահսւրվ և մութաքաներով, իսկ աք՝ հասարակ սե֊

Դոչաւ ներում և թարերների վրա դարսած են հինօրյա պղնձե, կավե ու փայտե աման, հեր ո, ւյանազան ձևի դինա բաժակներ Մի քանի հասարակ աթաւներ քրացնւո!Տ ձ»

Տեսիլ աոաջին

Շ11ԻՇԱՆ, տախտի i|riu նստած, ղույպսւ է «յործում, ԿեԿեէ, սեղանի ifnm, սւրւաի վւս« նստած, շտապով կար է սւնում, աոչեը կսւրի զույնղղւսյն բռխչսւ.

ՇՈՒՇԱՆ- Չիս իմանո՞ւմ, քա'։

ԿԵԿԵԷ- (Mit վեոցք^ով րոխչից) «'/, էս էլ պրծնիմ, դեդի, ՇՈՒՇԱՆ— Թո՛ղ, մի քիչ դնչացի, ի՚մում պրծի։ ԿԵԿԵԼ— Տի ըլի, դեդի, է', հորես տերը գոլ բա։ ՇՈՒՇԱՆ— նրա աճկն էլ կարիմ, խիստ շատ է տալի', ԿԵԿԵԼ— Բանն էլ էտ է, է' դեղի, ինչրոլ նրա գալը դիփ հւսզիր վուր .'/'//'՛ էէ թամամ գինը լի տա։ Խո դի՚դիս ինչ ան֊յստուձն Է։

ՇՈՒՇԱՆ— Ախար, աճկիդ լուսը իin չի՞ս կանա հանի, սաղ դիյիր, 1.)ւց րոնե, չիս քնի ու շեր վո՚լըդի Էր ծեքը, վուր Էլի բանի նստեցար։ Կ1>ԿԵ1~ ւ՚՞նչ անինք, դեղի, խղճի <ացը էժան չէ ճարվումւ ՇՈՒՇԱՆ— Հե՛րիք արա, հե՛րիք, վոլրթիւ Ջա՜նդամը միր գլոլխը, '/"՚ .'/"/' /"/' Կ"> ապրինք,

ԿեԿԵ/,— է։ւ սա՜աթիս, դեդի շան, ա՛լ, աստուձ գիղենա քիչ է մնացի։ 21