Էջ:A story of a generation.djvu/45

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրման կարիք չունի


ԱԶԻԶ ԹԱՄՈՅԱՆ • ՍԻ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ | ԽՕԴՐ >Ր ԱԹՍՐ >1 ԱՎԴԱԼ ( ԱՅԻՁ հ Ա1Ո1Ր հ ՉԱՄՈ | ՀՈՏԵ հ ԱՀՍԱԴ Ւ1 ԲՐՈ | ԹԵՍՈՒՐ >Լ ՋԱՎՈ >Լ ՍՕԼՈ | ՈԱՇԻԴ րւ ՀԱՍԱՆ >ք ՄՀՈ | | ՀԱՍԱՆ հ ՍԿԱՍ յ-ւ ՏԱՅՈ | | ԱԶԻԶ հ ԻՍԱ հ ՍԱՐՏԻՎ | | ՋՆԴԻ հ ԱԼԻ 1,, յ ԱԻՐՅՈ | | ՍԱՀԻԴ հ ՀԱՄԵ ր 1 ՈՒՍՈ հ ՍՕԼՈ հ սանո յ | ՏՅԱՐ հ ԱՐԱԲ յ-ւ ՉԸԼՈ | ք ՀԱՅՈ-311 -) ԲԱՔՐ-ՅԱ ԽՈՒ ԴՈ 1—( ՀԱՍՈ |–ք~1սՈՒԴՈ՜ ՍՈՒՏՈ Ւ| ԱԱԴՈ 1-4 Ա՛Ո հ սստոք ցսլո,3ս 1-ր֊սստրր֊հ ՍԱՀԻԴ Ւ–| ՍԱՍԴ |–| ԱՎԴՈ ՜|–ք 3» ԱԼՈ Ա8Ո ՜|–) ԱՄԸՐ Ո1-ԱԸ-4 )–| ՌՁԳՈ ՜|–| ԱՍԱԴ ԻՎՈ ՜ ՅԱՎՈ ՈՒՍՍ ՍԼԻԽԱՆ Ւ( ՀԱՍՈ Ւ| ԿԱԼՈ )~1 ՔԱԼԱՇ ք. I ՖԱՏՈ ւ-ր ՀԱՆԻ յ-ր ՖԵՐՈ 1 ՀԱՍՈ հ ԲԱԴՐ հ ՋԱԼԻԼ I Ա^ՄԱԴ հ ԱԼԻ հ ՋԱՆԳԻՐ ւ ՏՀԱՐ հ ՀԱՍՈ յ-ւ ԽՈՒԴՈ ւ ՇԻՐԻՆ >ք ԱՀՍԱԴ >ր ԱԼԻ ւ ԳՈՁՈ յ-ւ ՀԱՍԱՆ Դք ՋՈՒԲԲԱ | ՍՈՒՐԻՆ )–ք" ՍԱՀԻԴ հ ՈՒՍԸՎ ւ հասան հ քալաշ >ք ԱՍԱԴ I ՇԱՎՈ հ ԱՀՍԱԴ հ ԱԼԻ | ՓԱՇԻԿ հ ԱՆԴՈ հ ԱՍՈ ւ ՏԱՐԱՍ յ-ւ ՍՈՒՐԵՆ յ ւ ՀԱՍԱՆ | I ՈՒՍԿԵ >ր ՄԱՏԻՏ >ր Ս0ԱՇ | | ԱԼԻՆ հ ԱՐԱԲ հ ԽԱՆՇՈ | | ՍՈՒՏՈ հ ԱՍՈ հ ՏԱՆԴՈ | ւ ՀՈՏՈ հ ՄԱՏՈ հ ՔԱԼԱՇ | յէ ԿԱԼՈ I– –|ՀԱՋԻ ՄՐՈ ՔԱԼԱՇ ^ ՕՁՍԱՆ |–| ԽՈՒԴՈ ԹԱՄՈ հ –| ԱՆԴԵԼ Հսսո յ֊յ ՔԱԼԱՇ 1-) ԱՄՍԻ 1–| հսո ՜> սթո լ– ՜)–1 խուդո՜ 1–| շամդ |–| ֆ՜երո |– ՀԱՍԱև |–|~՜3՜ԱՆԴՈ 1—1 6ՈՅՈ ՜1–| ԽՈՒՈՈ՜՜|– ^ ԱՍԼՈ Ւ ■1 ԱԼՈ (■ 1 ԱՍՈ 1 ՀԱՍՈ 1-1 I ՄԻՐԶԱ 1-1 ՉՈԼՈ Ւ–| ԱԼՈ 1-քսհՐԶԱ Ւ-ք՜ՀԱԱՈ 1հ~6ՈՁՈ |–| ՀԱՍՈ | |ՔՅԱՐԱԱ|–| ԱՐԱԲ է-քւսՈՒԴՈհ | ՅԱ^էՈ |–| ԲՐՈ I~1 ԱՅԼՈ |–| ՇԱՍՈ հ| ԱԼԻԱԴԱ I ՋԱՍՄ հ ԿՈՏԵ |–| ԱԼԻ I֊ I ՖԱՏԻ ք-1 ՀԱՄԵ 1Վ ԽՈՒԴՈ 1-ք ՄԱՏՈ 1Ձ ֊44– 1 1 հսիՕ I քար 1 ՕՏԱՍն ԱՈՅԱ՜ւ 1 ՆԱԴՈ : |օվդալ1