Էջ:Armenian architecture, Toros Toramanian.djvu/310

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


70. Ամբերդի եկեղեցու հարավային մուտքը։

71. Գեղարդավանքի վիմափոր տաճարի քանդակազարդեր։

72. Աշտարակի կամուրջը։

73. Ապարանի (Քասախի) բազիլիք եկեղեցին հյուսիս-արևելքից:

74. Ապարանի (Քասախի) բազիլիք եկեղեցու հարավային ճակատը։

75. Ապարանի (Քասախի) բազիլիք եկեղեցու արևմտյան մուտքի ճակատի քանդակները։

76. Ապարանի (Քասախի) բազիլիք եկեղեցու հարավային փակված մուտքի ճակատի քանդակները։

77. Ապուղամրենց ս. Գրիգոր եկեղեցու արևելյան լուսամուտի պսակը և արձանագրությունը։

78. Աստվածընկալի՝ Քուրդ իշխանի շինած եկեղեցու և ժամատան ընդհանուր տեսքը հարավ-արևմուտքից։

79․ Աստվածընկալի՝ Քուրդ իշխանի կառուցած եկեղեցու գավթի արևելյան մասի ներքին տեսքը։

80. Ավանի եկեղեցու արևմտյան ճակատը 1939 թ. վերանորոգությունից հետո։

81. Արթիկի 3-րդ դարի եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից։

82. Բագարանի եկեղեցու ընդհանուր տեսքը հարավից։

83. Բագարանի բերդի ավերակները։

84. Բագնայրի երեք եկեղեցիների խումբը հարավ-արևմուտքից:

85. Բարձրաքաշ սբ. Գրիգոր եկեղեցու արևելյան արտաքին պատը։

86. Բյուրականի սբ. Հովհաննես եկեղեցին հարավ-արևելքից։

87. Բջնիի բերդապարիսպների ավերակները։

88. Բջնիի եկեղեցու արևելյան ճակատը։

39. Եղվարդի 6-րդ դարի բազիլիք եկեղեցու ավերակների ներքին տեսքն արևմտյան կողմից։

90. Եղվարդի 14-րդ դարի եռահարկ եկեղեցին հարավ արևմուտքից:

91. Զովունու 7-րդ դարի եկեղեցին հյուսիս-արևելքից։

92. Թալինի կաթողիկեի կենտրոնական թևի արևմտյան տեսքը ներսից:

93. Ներքին Թալինի միջնաբերդի պատերը։

94. Խոթա վանքի ընդհանուր տեսարանը հարավից։

95. Խոր-Վիրապի եկեղեցին հյուսիս-արևելքից։

96. Կեչառուքի ս Գրիգոր եկեղեցու և գավիթի ընդհանուր տեսքը հարավից։

97. Կեչառուքի ս. Նշան և կաթողիկե եկեղեցիներն արևմուտքից:

98. Կեչառուքի ս. Գրիգոր եկեղեցու արևելյան տեսքը ներսից։

99. Կեչառուքի ս. Գրիգորի գավիթը ներսից։

100. Կարանլուխ գյուղի 7-րդ դարի ավերակ եկեղեցին։

101. Կարսի բերդի պարիսպները (քանդված 1878 թ.)։

102. Կարսի բերդի պարիսպները (քանդված 1878 թ.):

103. Հառիճավանքի՝ Զաքարե և Իվանե իշխանների շինած եկեղեցին հյուսիս-արևելքից։

104. Հառիճավանքի՝ Զաքարե և Իվանե իշխանների շինած եկեղեցու օթյակը։

105. Մուղնու ս. Գևորգ եկեղեցին։

106. Մահմուդջուղի 5-րդ դարի եկեղեցու արևմտյան մուտքի ճակատի Տիրամոր բարձրաքանդակը։

107. Մահմուդջուղի Մակարավանք կոչվող եկեղեցին հարավարևելյան կողմից։

108. Մաճիտչուի 7-րդ դարի եկեղեցին հյուսիս-արևելքից։

109. Մաքրավանքը հարավ-արևմուտքից։

110. Մռավյանի եկեղեցու արևմտյան ավերակ գավիթը։

111. Շիրվանջուկի եկեղեցու ընդհանուր տեսքը հյուսիս-արևմուտքից։

112, Սառն աղբյուրի 11-րդ դարի եկեղեցին հարավ-արևմուտքից։

113. Օրթաբիլիսայի 7-րդ դարի եկեղեցին հարավ-արևմուտքից։

114. Ալամի հյուսիս-արևմտյան աբսիդի քառակուսի մասի։

115. Ալամի հյուսիսային աբսիդի մեկ մասի քիվը։

116. Ալամի հարավային և արևելյան աբսիդների քիվը։

117. Ալամի պատուհաններից մեկի պսակը։

118. Ալամի ներքին որմնասյուների խոյակ։

119. Ալամի տաճարի հատակաձևը։

120. Ալամի տաճարի գմբեթի հիմքը։

121. Տեկորի տաճարի ընդհանուր տեսքը հյուսիս-արևմուտքից քանդվելուց առաջ (վերարտադրություն)։

122. Տեկորի տաճարի հյուսիսային կողմի արևելյան մասի տեսքն արտաքուստ։

123. Տեկորի տաճարի ընդհանուր տեսքը հարավային կողմից քանդվելուց հետո։

124. Տեկորի մի տապանաքարի հյուսիսային ճակատի նկարը։

125. Տեկորի գերեզմանատան 964 թ. խաչարձանը։

126. Եղվարդի կաթողիկեի մեջ գտնված շարժական ավազանի վրայի խաչը։

127. Եղվարդի փոքր եկեղեցու մեջ գտնված տապանաքարերից մեկը։

128. Եղվարդում՝ Գրիգոր Մամիկոնյանի շինած տաճարի աբսիդներն անջատող ներքին որմնասյուների խոյակ և խարիսխ։

129. Եղվարդում Գրիգոր Մամիկոնյանի շինած տաճարի մոտի փոքր մատուռի հատակաձևը (արտաքին չափերը)։

130. Եղվարդի՝ 5-րդ դարի եկեղեցու փլատակների մեջ գտնված քարի վրայի քանդակները։

131. Դվինի կաթողիկեի հատակաձևի ներքին չափերը։

132. Դվինում գտնված խոյակ։

133. Ադիամանի քառակող կոթողի չափերը։

134. Ադիամանի եկեղեցու հատակագծի արտաքին չափերը։

135. Ադիամանի տաճարի քարտաշ վարպետների նշաններ։

136. Ադիամանի տաճարի արևմտյան խորշերի միջի սյուները։

137. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Ա քաոակող կոթողի չորս երեսները։

138. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Բ քառակող կոթողի պատվանդանի ա և բ երեսները։

139, Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Բ քառակող կոթողի պատվանդանի գ և դ երեսները։

140. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Գ քառակող կոթողի չորս երեսները:

141. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Դ քառակող կոթողի չորս երեսները։

142. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան Զ քառակող կոթողի չորս երեսները։

143. Թալինի կաթողիկեի գերեզմանատան է քառակող կոթողի չորս երեսները։

144. Թալինի փոքր, Ներսեհ Կամսարականի շինած եկեղեցու հատակագծի ներքին չափերը։

145. Թալինի կաթողիկե եկեղեցու հատակագծի հյուսիսային կեսի ներքին չափերը։

146. Թալինի կաթողիկե եկեղեցու հյուսիսային պատի հատակագծի արտաքին չափերը։

147. Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային ճակատի Ա պատուհանի պսակի ձևը (արևմուտքից հաշված)։

148. Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային ճակատի Բ պատուհանի պսակի ձևը (արևմուտքից հաշված)։

149. Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային ճակատի Գ պատուհանի պսակի ձևը (արևմուտքից հաշված)։

150. Թալինի կաթողիկեի հյուսիսային ճակատի Գ պատուհանի պսակի քանդակները (արևմուտքից հաշված)։

151. Ներքին Թալին գյուղի մոտի փոքր եկեղեցու ավերակները։

152. Ներքին Թալինի բերդի հյուսիսային կողմի արտաքին պարիսպները։

153. Ներքին Թալինի միջնաբերդի պարիսպները։

154․ Թալինի իջևանատան ընդհանուր հատակաձևը։

155. Թալինի՝ Ներսեհ Կամսարականի շինած փոքր եկեղեցու վրայի վարպետների նշաններ։

156. Լմպատավանքի հարավային պատի լուսամուտի պսակը։

157. Շիրվանճուքի եկեղեցու ներքին որմնախոյակ և խարիսխ։