Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/106

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Նզովս իրաւացիս,
Անէծս արժանահատոյցս։
Արդ՝ այսոքիկ են մեղաւորիս ինձ կշտամբութիւնք,
Եւ ինքնահարուած տանջաւորութիւնք։
ԲԱՆ Իէ

***

Գ.
Ահա ծածկեցաւ և ընկըղմեցաւ
Ի քոյդ լոյս կամաց երկայնմտութեան՝
Հանուրց չարութիւն, իբր դոյզն մռայլ ի տապ արևու,
Եւ որպէս աստուստ իսկ կիրք բնութեանց
Զհասարակաց բարուց ցուցանէ։
Քանզի ո՞վ ոք ի մարդկանէ մեղաւ, և ոչ զղջացաւ.
Ո՞վ ոք զազրացաւ, և ոչ ամաչեաց.
Ո՞վ ոք գարշեցաւ, և ոչ պատկառեաց.
Ո՞վ ոք սխալեաց, և ոչ ապաշաւեաց.
Ո՞վ ոք կործանեցաւ, և ոչ հեծեծեաց.
Ո՞վ ոք գայթակղեցաւ, և ոչ ստրջացաւ.
Ո՞վ ոք պարտեցաւ, և ոչ ինքեամբ ըմբերանեցաւ.
Ո՞վ ոք պատրեցաւ, և ոչ յոգւոց ելաւ.
Ո՞վ ոք ճաշակեաց լեղի, և ոչ դառնացաւ.
Ո՞վ ոք անկաւ ի բարձրութենէ, և ոչ ընդոստեաւ.
Ո՞վ ոք կորոյս մեծութիւն, և ոչ աշխարեաց.
Ո՞վ ոք զրկեցաւ յերանութենէ, և ոչ ելաց.
Ո՞վ ոք կապտեցաւ ի շնորհէ փառաց, և ոչ ողբաց.
Ո՞վ ոք գտաւ ինքեան վնասակար, և ոչ ըստգտաւ.
Ո՞վ ոք մերժեցաւ յերեսացն աստուծոյ, և ոչ հառաչեաց.
Ո՞վ ոք լուաւ զաստուծոյ սպառնալիսն, և ոչ սոսկացաւ.
Ո՞վ ոք ընդ մի չարեացն՝ հազարս չաւաղեաց.
Ո՞վ ոք մերկացեալ յաւուրս ձմերայնոյ, և ոչ զոփացաւ.
Ո՞վ ոք անօրինեցաւ, և ոչ քարամբք զմիտսն կոծեաց.
Ո՞վ ոք ետես զստրուկն յիւրում մեծութեան և ոչ զկծեցաւ.
Ո՞վ ոք կատարեաց չարիս, և ոչ զինքն իսկ նզովեաց.
Ո՞վ ոք ախտացաւ, և ոչ զանձն դսրովեաց.
Ո՞վ ոք յամօթալեացն գործեաց, և ոչ զիւրն մարմին ձաղեաց.
Ո՞վ ոք ի պատկառելիսն հպեցաւ, և ոչ զօրն իւր անիծեաց.