Էջ:Armenian classical poetry vol 1.djvu/179

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Պ.
ՊԱԼԱՍԱՆ — անուշահոտ ծաղկահյութ, բուժիչ հյութ, բուժաբույսերից պատրաստած բուրավետ հյութ, նաև՝ սփոփանք
ՊԱԼ-ՊԱԼ — շերտ-շերտ
ՊԱՂ — սառույց
ՊԱՂԱԿ — աչքը կկոցող, նաև՝ կոկոն
ՊԱՊԱ — հայր
ՊԻՍԱԿ — խայտոց, նաև՝ չալ, խատուտիկ
ՊԻՐՈՍ — գիտուն
ՊՒՒԼՊԻԼ — սոխակ
ՊՈԶԵՐՈԻՆ — սևերի, գորշ գուլնի
ՊՈՂ — ժայռ
ՊՈԻԼՊՈԻԼՈԻՄ — սոխակս, սոխակ իմ
ՊՌԵՐէ — ձայնարկություն

Ջ.
ՋԱՆԱՂԱ — հարս, բառացի՝ աղայի հոգյակը, նաև՝ հատուկ անուն
ՋԱՐԲԵՑԻՆ — փորձեցին
ՋԵՐԱՆ — գազել, եղնիկ, այծյամ
ՋՈԻԽՔ — ճյուղ
ՋՈԻՊԱ — մուշտակ

Ռ.
ՌԱՓԻԿ — ընկեր, բարեկամ, ուղեկից
ՌԵՏԻՆ — գազպեն, մեղր

Ս.
ՍԱԴԱՖ — փղոսկր, մարգարտախեցի
ՍԱԼԱՄ — կաքավ, նաև՝ ողջույն, շահ, տոկոս, ընդունարան
ՍԱՐԻԱԾՔ — գութանի սա՞րք, զարդ
ՍԱՖԱՐ — նվիրակ, զբոսանք
ՍԷՀՐԱՏ — սահման, սահմանագլուխ
ՍԷՅՎԱՆ — կոծ
ՍԷՅՐ — հանդես, տեսարան, մրցասպարեզ
ՍՈՍ — սեգ, հաղթ
ՍՈԻԼԴԱՆ — սուլթան, մահմեդական ցեղերի թագավոր

Վ.
ՎԱՐՄ — թակարդ
ՎՅԱՐ — վրա

Տ.
ՏԱԼ — ամբո՞ղջ, կտրել, հատել
ՏԱԼԱՊ — նենգություն, նաև՝ պատասխան
ՏԱՏԱ — հայր
ՏԵՏԵՏԱՓ — վաստակած, հոգնած
ՏԻՊԱԾ — նկարեն, նախշած
ՏՈՒՄԱՆ — մուժ, մառախուղ
ՏՕԼԱՊ — ջրհան անիվ, շերեփ
ՏՕՇԱԿ — ներքնակ

Փ.
ՓԱԹ — չափի միավոր, նաև՝ կտորեղեն, ծրարել, փաթաթել, պտույտ, շրջան
ՓԱՆՋԱՐԱ — լուսամուտ, պատուհան
ՓԱՐԱ — փող
ՓԱՐԸ — բարձր, վեր
ՓԷՇՔԵԱՇ — ընծա
ՓՈՂՈՑ — վզնոց, մանյակ

Ք.
ՔԱԿՈԻՌ — աղբ, աթար
ՔԱՄԱԼ — ընտիր
ՔԱՐՏՕՏՕՋ — մողես, քարաթոթոշ
ՔԱՐՔԱՇ — քար քաշելու հարմարանք, որ ճըգնավորի ինքնատանջումի միջոց է
ՔԱԻԵՐ — երաժշտական գործիք, նվագարան
ՔԵՔԼԻԿՈԻՄ — կաքավս, իմ կաքավ
Քէ — զորություն, ուժ
ՔԷՖ — տրամադրություն, խրախճանք
ՔԷՐՎԱՆՏ — կարավանդ, այդ կարավանը
ՔԻՄԽԱՅ — ընտիր կտոր
ՔՈՉԻՐ, ՔՅՈԻՉԻՐ — ծնկներ
ՔՈՎՏԻՆԻ — մեկուսի, առանձին
ՔՈԻՌ — զզվելի, գարշահոտ, նաև՝ ըմբոստ, անսաստ, ոխ, վրեժ
ՔՈԻՐՔՈՎ ՄՈԻՇՏԱԿ — մորթե մուշտակ
ՔՕՐՊԱՅ — փոքր

Օ.
ՕԼՈԻԽ — խողովակ