Էջ:Gabriel Sundukian, Collected works, vol. 4 (Գաբրիել Սունդուկյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հատոր 4-րդ).djvu/202

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս
  • 6օօ6 500 0З3500 80^36, боо об сроЭоЗдбЬ. срдсроз^оБ, 36 оо^дооЬЭд^о 00^3- -собо ^6500 об ЭобооЭоойобоозоб l-՚Յօ 6003500000 օյէօ^^օ՚Յօ об обо 500 СобооЭго^оЬслзоЬ б-'Эо. £360 Ь'Д^оЬо, оЗо*Ьдср o6q 33006 одсоб 500 o6(j 05063. ^ос^з^о 600 8օ6օօ8օօձօ6 00306 8-£оо0 ЗоЭоЗозЪозбспоо, ЭобоЭ 80600800^0600306 1-^д5р 05063 об 308003*603- Ьоосо. 5ро 0^63^0 оЭ 5060085006 Здфбз *806*80330 О5оофооб 5003050066 ЭооЗ- ЗЗдЬ jo^ojbo3, Эо'Зоб 300600300, 5035003^06, боо 3J360 оо^Эобо оЭоб £(■1)0307 500 5006066360 q66o 003Э060 Эд 3080803*60360000 ЭобооЭооЬоЬ- 0)306 306335^05006 630Э5006, o6q 33006 500 o6q 05063, 60030060 З003- 00^360 Յէօծ&օ^՞օ ((рзср°3/°^* 6 со 3<o^Ro^o(o оЛ (роЭ6оЬ<о<л?) £»&Аодсто <Հ. Գ.> Յօձօծյօ, 1849-եօ), Օ7օձօօ)3օև ?5-եօ 300700306 7-եօ 5035003^6, Յ00063 озоо'Зфо'Эо ojo£)6 օ8ձօ33^6 8003^3^ С?՝5 от^30^ ■00600800^06003385006 ^0366 Бд 808^3600. 603306^35^000 5po3ojco0- •6000*...

Շաբաթ, 1849, Հունիսի 25, հոլիսի 7

(Հհինգշաբթի գիշերն եմ գրում, հունիսի 23, հուլիսի 5)

Սիրելի մայրիկ ջան,

Դուք երևի կզարմանաք, թե հունիս և հուլիս միասին ի՞նչ կնշանակի. այդ մասին կպատասխանեմ, որ այստեղ, մերոնց մոտ, մայրիկ ջան, այսպիսի սովորություն կա, դարձյալ չեք հասկանում, մայրիկ ջան, այնպես չէ՞ (ինչ է ասում, այստեղը ո՞րն է)։ Ճիշտ որ, մայրիկ ջան, հապա իմացեք, թե որտեղ եմ։ Շատ կմտածեք, բայց մինչև ես չասեմ, միևնույն է` չեք իմանա։ Եթե ժայռերին ու անտառներին նայեմ՝ կասեմ, մայրիկ ջան, թե Վրաստանում եմ, իսկ թե օդին ու ծովին նայեմ, կասեմ, մայրիկ ջան, որ Ֆինլանդիայումն եմ։

ճիշտ է, մայրիկ ջան, թեև Ձեզանից հարյուր հիսուն վերստ դարձյալ հեռացա, բայց որքան հեռանում եմ Ձեզանից, այնքան սիրտս մոտենում է Ձեզ։ Ա՜խ, մայրիկ ջան, երանի իմանաք, թե ինչ դրախտ է այստեղ։ Սակայն, նախքան այստեղի նկարագրությունը տալը, անհրաժեշտ եմ համարում դեռ իմ ճանապարհորդության պատճառը հայտնել Ձեզ։