Էջ:Mikael Nalbandian, vol. 4.djvu/402

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


մյուս ափը, սրտեղ դարձյալ մեձ անս Л ստացավ Գերմանիկոսը և (ջնջված' էվերա- դացձին գեզվեցավ նավի մեջս) գեղվեցտվ, ինչպես ասսսէ են, Տիրերիսսի դործակա- տարի ձեռքով։ ծավալի է, սր մեր պատմությունը լսկ մի տեղում պահել է նսրա անու¬ նը և այն մի անխոհեմ դիպվածի պատճառով։ C.. .թագալսր ( Հոովմայեքլոց Տիրեր, և Գերմ անիկոս կեսար եղեալ յադեաք ղաոաքեալսն ի Հոովմ, զիշխանսն Արշտւրի և Արգարոլս և այլնւ հորեն. Պատմ. հայ. դիրք P. դլ. 27։ տ. 31. // [բաց թողնունք այս բաները ու երթանց էլի մեր հարսանիքը] Բայց, էջջ tie, տ. 2. արարոզությանց // [փշորտանքը] տ. 21. արդեն Ц [ստոծնսւմ է] էջ 217, տ• Տ. մինչև սր // [պարսից Արաաշիր թաղավորն էլ նորան նախանձելով ծաղ¬ կեցնում է նույնը իր աշխարհում] էջ 218, տ. 2 — 3. այդ բոլորը // [մնալով անդամ] տ. 3. գործադրության մեջ // [կորցնում են] տ. 4. նոքա // [մնում են] տ. 8. մեղադրել // [արգո հեղինակին] էջ 219, տ. 19. փաթաթելու // [մասին] տ. 37. ձանձրացանք այս // [անճոռնի] էջ 220, տ. 3. ուստի // [ամենայն խնամքով] տ. 20. լեղոլն // [որով դրված է հաոաջաՎրանսւթյսլնը>] տ. 21. առավել // [պիտի] էջ 221, տ. 9. այս կամ այն /[ [բարբառը] էջ 222, տ. 25. սկղբոլնքսվ // [ներհակ] էջ 223, տ. 9. հեղինակքը // [դորա] էջ 224, տ. 6. արժանավորությունը // [այնքան] տ. в. և շոշափելի Ц [լինելով] են տ. 19. կամավոր Ц [և ոչ դովելի] տ. 27. փիլիսոփա յքը // [այդ] տ. 34. չե տանել // [կատարելության] տ. 34. մեծությունը // [սորա] էջ 225, տ. 9—10. որովհետև // [բանաստեղծի հիմքը] էջ 226, տ. 36. կիրակին Ц [մեծ աջողություն է բերել] էջ 227, պետիտ, տ. 16. քշոցից տարրեր ք« // [Այդ բառարանը շատ և մեծ սրբագրու¬ թյան ց կարոտ է ընդհանրապես» Մեկ օր առանձին հոդվածով կխոսենք այդ մա- սին] էջ 228, տ. 10. տուն դառնալուց // [հետո] էջ 229, պետիտ, տ. 1. մի ահագին // [կենդանի է] տ. 2. րազմակճղակ // [կենդանիներին] էջ 230, տ. 20. լավ է // [բայց] էջ 233, տ. 1. Սոս և Վարդիթերը // [Կարդացողի] էջ 233, պետիտ, տ. 29. փիլիսոփա դաոնան Ц [ուրեմն ազդին] էջ 235, տ. 25, Տաճկաստանից // [գադթա<ծ>] տ. 29. դրսումը մեզ // [կարծեցնում է] տ. 29. տեղիք է տալիս // [կարծել այդ մարգոց ռղ<թ"ւի>] էջ 236, ա. 2. օղ անցանելը Ц [պժգաքով և զզվելով] ա. 7. և ապահովություն։ // [Ո՜հ, հովիլք որ զանձինս արածէք և ոչ ղխաշինս] 402