Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/175

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է
ՉՈՐՍ ՏԱՐՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱՉԱՓԱԿԱՆ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

(Պարզ տեսակները առանց առջևի սիբիլանտների հնէաբանորեն հայտաբերվող դիֆուզությունը հաշվի առնելու, առանց հատումների միայն սիբիլանտ ճյուղի ձայնավորմամբ, չներառելով շնչեղ ճյուղը):

I. A տարր
Սիբիլանտ ճյուղի
Սուլական խմբի Շչական խմբի
Sal→zal ǁ шor(→jor) ↔ шur(→jur)
↗ṫal→dal→ϑal ǁ ↗ṭor→ḓor→ϑor(↔tur→ḓur→ϑur)
Պարզացումով Պարզացումով
(tal→dal→ϑal ǁ tor→dor→ϑor(↔tur→dur→ϑur)
Նույնը առաջին բաղաձայնի
շնչեղացումով
Նույնը առաջին բաղաձայնի
շնչեղացումով
hal→γal
↗kal→ğal→qal
ǁ -or(→yor)↔-ur(→yur)↗ḳor→gor→
ǁqor(↔ḳur→gur→qur)
Ապաշնչեղացումով Ապաշնչեղացումով
kal→gal→qal ǁ kor→gor→qor(↔kur→gur→qur)
II. B տարր
Սիբիլանտ ճյուղի
Սուլական խմբի Շչական խմբի
val↔mal ǁ vor (→mor) ↔ vur (→mur)
↗pal→bal→φal ǁ ↗por→bor→φor(↔pur→bur→φur)