Էջ:The collected best works of Nicholas Marr, 1.djvu/324

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է

արտադրական տոտեմ 206, 224
արտադրողական ուժեր 10, 33, 179, 216
արտադրության առարկա 156
արտադրության գործիք 219
արտադրության միջոց 298
արտասանական օրգաններ 16, 54, 147
աֆրիկական լեզուներ 62
աֆրիկատություն 127
աֆրևրասիական լեզուներ 22, 42, 297
աֆրիկյան լեզուներ 37, 42, 59, 70, 193

բազիս 216, 219
բազմանշանակություն 170
բազմիմաստություն 170, 171, 172
բաղաձայն 53, 54, 58, 89, 95, 99, 128, 143, 144, 151, 157, 158, 167, 170
բաղաձայնների փոխարկումներ 99
բայ 75, 81, 300, 111, 123-125, 127, 132, 136, 138, 144, 160, 162, 163, 164, 389, 199, 206, 224, 229, 282
բայական նախածանց 100
խոնարհում 75
բանասիրություն 70, 268
բանտու 193, 222
բառ 88, 145, 148, 161, 171 , 173, 231, 239, 274
բառապաշար 171, 196
բառարան 83, 86, 192
բառույթ 156
բասկերեն 7, 38, 65, 70, 71, 80, 91, 92, 101, 123, 124, 167, 199, 223, 221, 297
բարբառ 11, 23, 92, 194, 197, 239
բարդ հնչյուն 55, 56, 57
բարձր դասի հին գրական (ֆեոդալական) լեզու 14
բարոյականություն 179
բացառական հոլով 78
բերական աարր (տարր В) 17, 85, 135
բերբերներ 223, 270, 272
բնության դիալեկտիկա 176
բուդդայական արվեստ 68
բուդդայական գրականություն 68
բուդդայական պաշտամունք 68
բուդդայական լեզու 63
բուրժուական գրականություն 217
բուրժուական լեզվաբանություն 226
բուրժուական մտածողություն 49

գազանային լեզու 148
գազանային տոտեմ 229
գաղափարախոսություն 227, 268
գերմաներեն 59, 164, 217, 220, 221, 224, 230
գիտություն 51, 135, 169, 179, 175, 176
գլոտոգոնիա 229, 231
գծային լեզու 99, 125, 127, 132, 234, 235, 236, 240
գծային սիմվոլ 126
գոթերեն 221, 225
գործիական հոլով 193
գրաբար 102, 197, 198

դասակարգային լեզուներ 18 , 69, 187
դասակարգային կուլտուրա 29, 30, 102
դերանվանական հոլովում 79, 93
դերանուն 75, 78, 79, 80, 94, 160, 164, 170, 182, 194, 218, 224
դիալեկտիկա 3, 176, 221, 298
դիալեկտիկական զարգացում 131, 231, 280, 293
դիալեկտիկական մատերիալիզմ 175, 176, 185, 204, 232, 240
դիախրոնիկ կապակցվածություն 101
դիցաբանական ավանդություն 23, 24
դիցաբանական մտածողություն 129
դիֆուզ հնչյուն 16, 89, 143
դիֆուզոիդներ 16, 55
դրավիդյան լեզուներ 65, 66

եբրայերեն 39, 125, 297
եզակի թիվ 78, 160, 218, 220
ենթակայական հոլով 78, 93
եռաբաղաձայններ 158, 199
եռատարր 145, 275, 276, 279
եվրոպական կլասիկ լեզուներ 15, 210