Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/256

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


դրույթների, «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը զգալիորեն ընդլայնում է կրթական հաստատության կանոնադրության մեջ արտացոլվող անհրաժեշտ իրավիճակների ցանկի թվարկումը:

Ուսումնական հաստատությունները պարտավոր են իրենց կանոնադրության մեջ մտցնել առնվազն 26 կետ, որոնք կարող են միավորվել 7 թեմատիկ խմբերում: Դա ընդհանուր կարգավիճակն է, անվանումը և գտնվելու վայրը, կրթական հաստատության կարգավիճակը, իր հիմնադիրը, կրթական գործընթացի հիմնական բնութագիրը և այլն, կարգեր, որոնցով ամրապնդվում է ընթացիկ կրթական կազմակերպության հերթականությունը, ֆինանսական և տնտեսական գործընթացի կրթական հաստատությունների կառավարումը /ղեկավարումը/, ինչպես նաև ընթացիկ կրթության հաստատության իրավունքները և պարտավորությունները, նաև կրթական հաստատության ներքին իրավական ակտերը:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 30-ին համապատասխան «Ուսումնական հաստատությունն ստեղծվում է հիմնադրի (հիմնադիրների) որոշմամբ: Ուսումնական հաստատությունն ստեղծված է համարվում հիմնադրի (հիմնադիրների) կողմից դրա կանոնադրությունը հաստատելու և օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում ստանալու պահից»:

Նույն օրենքի հոդված 31-ին համապատասխան, ուսումնական հաստատությունն ունի անվանում, որում նշվում է դրա կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության բնույթը և գտնվելու վայրը:

Ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը դրա մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրն է:

Ուսումնական հաստատության և դրա մասնաճյուղերի անվանումները և գտնվելու վայրերը նշվում են հաստատության կանոնադրությունում»:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 32-ը սահմանում է. «Ուսումնական հաստատության հիմնադիր փաստաթուղթը դրա հիմնադրի (հիմնադիրների) հաստատած կանոնադրությունն է:

Կանոնադրության պահանջները պարտադիր են ուսումնական հաստատության և դրա հիմնադիրների համար:

Ուսումնական հաստատության կանոնադրությունում նշվում են հաստատության անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, հաստատության գտնվելու վայրը, գործունեության առարկան և նպատակները, կառավարման կարգը, տվյալներ՝ մասնաճյուղերի վերաբերյալ, ուսումնական հաստատության գույքի ձևավորման աղբյուրները, կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը, ուսումնական հաստատության լուծարման դեպքում՝ գույքի տնօրինման կարգը:

Ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը կարող է պարունակել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող այլ դրույթներ»:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 33-ին համապատասխան ուսումնական հաստատությունը կարող է վերակազմակերպվել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին և այլ օրենքներին համապատասխան:

Ուսումնական հաստատությունը կարող է վերակազմակերպվել միաձուլման, միացման, բաժանման, առանձնացման և վերակազմավորման ձևերով:

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքը կրթական հաստատության անձնակազմին շնորհում է հաստատության մասին կանոնադրություն մշակելու և ընդունելու իրավունք: Կանոնադրությունն ընդունվում է ընդհանուր ժողովում: Օրենքը չի որոշում ժողովականների քանակը, չի ճշտում, կազմի մեջ մտնու՞մ են, արդյոք, կրթական հաստատության աշխատակիցները, թե՞ ընթացիկ կրթության բոլոր մասնակիցները՝ ինչպես աշխատակիցները, այնպես էլ կրթվողները: Այս բաց տեղը լրացնում է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքը, որն ընդգրկում է մանկավարժական բուհի անձնակազմը, գիտական և այլ աշխատակիցներին, ինչպես նաև սովորողներին: Այդ նորմը նման ձևով կարող է տարածվել նաև ուսումնական հաստատության մասնագիտացված կրթության մնացած բնագավառներում: