Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/372

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված էՄրցույթին մասնակցելու մասին հայտերն ընդունվում են առաջին հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև երկրորդ հայտարարության հրապարակման երեսուներորդ օրը ներառյալ: Մրցույթը նշանակվում է փաստաթղթերի ընդունման ավարտից հետո ոչ շուտ, քան երրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը:

Խորհուրդը տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի հավակնորդի հայտն ընդունում է մրցույթ հայտարարած հաստատությունում:

Հաստատության տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են`

1) ՀՀ քաղաքացիությունը,

2) բարձրագույն կրթությունը,

3) ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունքը (հավաստագիր):

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են`

1) դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,

2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը,

3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը,

4) տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը (ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն երեք օր առաջ),

5) հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթը (դրանց առկայության դեպքում),

6) աշխատանքային գրքույկի պատճենը:

Փաստաթղթերի պատճենները համեմատվում են բնօրինակի հետ, իսկ բնօրինակը վերադարձվում է հավակնորդին:

Հաստատության տնօրենի պաշտոնակատարը պարտավոր է հավակնորդներին տրամադրել տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիր կազմելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն` հաստատության գործունեության վերաբերյալ (տվյալներ մանկավարժական, աշակերտական համակազմի, ուսումնադաստիարակչական, արտադպրոցական գործունեության, կառավարման և խորհրդակցական մարմինների մասին):

Մրցույթն անցկացնում է խորհուրդը` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցչի պարտադիր մասնակցությամբ: Մրցույթի անցկացման օրվանից առնվազն հինգ օր առաջ խորհուրդը հրավիրում է (գրավոր) ներկայացուցչին` դրա մասին պատշաճ կարգով տեղեկացնելով լիազորված մարմնին:

Կարգի 14-րդ կետով սահմանված պահանջը խորհրդի կողմից չկատարվելու դեպքում ներկայացուցչի մասնակցությունը մրցույթին (հավակնորդի պահանջով) ապահովում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը:

Ներկայացուցիչը քվեարկելու իրավունք չունի:

Խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե նիստին մասնակցում է խորհրդի անդամներից առնվազն 6-ը: Խորհրդի որոշմամբ մրցույթը հետաձգվում է մեկ անգամ (բացառությամբ անկանխատեսելի դեպքերի) և ոչ ավելի, քան հինգ աշխատանքային օրով, եթե`

1) խորհրդի նիստը իրավազոր չէ: Այս հիմքով հետաձգված մրցույթի ժամանակ խորհրդի անդամների մասնակցության նվազագույն թիվը մեկով պակասեցվում է,

2) հավակնորդներից ոչ մեկը չի ներկայացել ընտրությանը,

3) ներկայացուցիչը չի ներկայացել մրցույթին:

Խորհրդի նախագահը կամ նախագահին փոխարինող խորհրդի անդամը մրցույթի հետաձգման որոշման և մրցույթի նոր օրվա մասին երկօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնում է հավակնորդին (հավակնորդներիս) և լիազորված պետական մարմնին:

Մարզպետի (Երևանի քաղաքապետի)` խորհրդի անդամ չհանդիսացող ներկայացուցիչը մրցույթին կարող է մասնակցել որպես դիտորդ:

Կրթության ոլորտում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ընտրությանը կարող են