Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/383

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է3) սովորողների համար հանրակրթական լրացուցիչ դասընթացների կազմակերպումը,

4) սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումները,

5) սովորողների սննդի կազմակերպումը,

6) սովորողների տրանսպորտային կազմակերպված փոխադրումները,

7) սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի կազմակերպումը,

8) ուսումնաարտադրական բազաներում, մարզաառողջարարական ճամբարներում սովորողների ուսուցման, դաստիարակության ու հանգստի կազմակերպումը:

Կրթական ծրագրերը բաժանվում են երկու տեսակի՝

  • հանրակրթական,
  • մասնագիտական ծրագրերի:

Հիմանական և լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերն ուղղված են լուծելու անհատի ընդհանուր մշակույթի ձևավորման, կյանքին և հասարակությանը հարմարվելու, գիտակցաբար ընտրելու և մասնագիտական ծրագրերը յուրացնելու խնդիրները:

Բոլոր կրթական ծրագրերը բաժանվում են հիմնականի և լրացուցչի: Դրանց միջև հիմնական տարբերությունն այն է, որ լրացուցիչ կրթական ծրագրերը չեն հենվում կրթական չափորոշիչների վրա: Դրանց խնդիրն է ավելի մեծ ծավալով բավարարել անհատի տարբեր կրթական կարիքները: Պետք է նշել, որ հենց լրացուցիչ ծրագրերն են, որ անմիջականորեն ու սերտորեն կապված են կրթական ծառայությունների հետ: Կրթական ծրագրերի հիմնական տեսակները կրթական համակարգում տարբեր են: Բացի այդ, հաշվի է առնվում նաև մանկավարժական խորհրդով հաստատված հեղինակային ծրագրերը:

Այլընտրանքային և նորարարական դպրոցների ի հայտ գալուն զուգահեռ մեծանում է հեղինակային իրավունքի ոտնահարման հավանականությունը, և կրթական ծրագրերի փորձարկման իրավունքը դառնում է պետության կողմից մանկավարժական նմանօրինակ ստեղծագործությունը այդ ոտնձգություններից պաշտպանելու լուրջ գործոն:

Հեղինակային ծրագրեր կազմելու և հաստատման ներկայացնելու իրավունք ունեն բոլոր մանկավարժական աշխատողները: Մանկավարժներն իրավունք ունեն նաև ինքնուրույն ընտրել ծրագրի թեման, բովանդակությունը, ծավալը, դասապրոցեսի համար ընտրել և օգտագործել տարբեր մակարդակի օրինակելի կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև իր մասնագիտական հետաքրքրություններին և ստեղծագործական ընդունակություններիս համապատասխան մշակել նոր ծրագրեր: Դա կարող է լինել մեկ թեմատիկ ուղղվածության առարկայական ուսումնական ծրագիր կամ համալիր ինտեգրված ծրագիր՝ զուգակցելով կրթական գործունեության տարբեր թեմատիկ ուղղությունների հետ: Հեղինակային ծրագրերին առավել բնորոշ են հատուկ դասընթացի կուռ և տրամաբանական կառուցվածքը, դասավանդման ընթացքում՝ հատկապես տեսական հարցերին խորությամբ անդրադառնալը: Այդպիսի ծրագրերը հաստատվում են ուսումնական հաստատության սահմանված կարգով:

Ներկայումս մեծ տարածում են ստացել արդիականացված և ձևափոխված կրթական ծրագրերը, որտեղ պահպանվում է առարկայի բովանդակության հիմնական միջակայքը, բայց փոփոխվում են միջոցները, մեթոդիկան, եղանակները, նպատակի իրականացման ձևերը և խնդիրները, որոնք մանկավարժից ստեղծագործական մեծ լարում չեն պահանջում:

Ներկայումս դպրոցներում բավականին լայնորեն օգտագործվում են երկու տեսակի ուսումնական ծրագրեր՝ տիպային /օրինակելի/ և աշխատանքային: Առանձին դեպքերում փորձարկվում են անհատական հեղինակային ծրագրերը, որոնք կազմվում և կիրառվում են նորարար մանկավարժական աշխատանքի վարպետ ուսուցիչների կողմից: Տիպային ծրագրերը ընդգծում են միայն առավել ընդհանրացված հանրակրթական գիտելիքների բազային շրջանակ, հմտություններ ու կարողություններ, գիտական առաջավոր աշխարհայացքի գաղափարներ, ինչպես նաև ընդհանուր մեթոդական բնույթի երաշխավորումներ՝ թվարկելով տվյալ առարկայի համար անհրաժեշտ և բավարար մեթոդներ՝ հատուկ ուսումնական առարկաներն ուսումնասիրելու համար:

Տիպային ծրագրերը մշակվում են գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների կողմից, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ անհատական աշխատանքային ծրագրերի համար