Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/415

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է6. բարդ արատներով,

7. հուզակամային ոլորտի և վարքի խանգարումներով,

8. մարմնական կամ ինֆեկցիոն քրոնիկ հիվանդությունների նախատրամադրվածությամբ:

Հատուկ կրթական հաստատությունները կարող են ստեղծել տարբեր ֆիզիկական և (կամ) հոգեբանական արատներով անձանց համատեղ կրթության լսարաններ, եթե այդ քայլը կնպաստի կամ չի խանգարի կրթական ծրագրերի արդյունավետ յուրացմանը և չկան բժշկական հակացուցումներ:


10.3.3.1. Լոգոպեդական ծառայություն

Խոսքի տարբեր խանգարումներ ունեցող և ընդհանուր նշանակության կրթական հաստատություններում սովորող երեխաներին օգնություն ցուցաբերելու համար կազմակերպվում է լոգոպեդական ծառայություն:

Ելնելով լոգոպեդական օգնության կարիք ունեցող երեխաների թվից՝ այն կարող է իրականացվել՝

  • ուսուցիչ-լոգոպեդ մասնագետի հաստիքի ներմուծման,
  • կրթության կառավարման տարածքային մարմինների կառուցվածքում լոգոպեդական աշխատասենյակի ստեղծման,
  • իրավաբանական հիմքով լոգոպեդական կենտրոնի ստեղծման միջոցով:

Լոգոպեդական ծառայության մասին Տիպային կանոնադրությունը հաստատում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը:


10.3.3.2. Վերականգնողական կենտրոններ

Բարդ կամ ծանր արատներով անձանց կրթության և դաստիարակության նպատակով ստեղծվում են տարբեր տեսակի վերականգնողական կենտրոններ: Պետական վերականգնողական կենտրոնները ստեղծվում են գործադիր իշխանության հանրապետական մարմինների կողմից:

Կենտրոնների խնդիրներն են՝ ձևավորել շփման և ինքնասպասարկման կարողություններ, տարրական աշխատանքային հմտություններ և կազմակերպել դասընթացներ անհատական կրթական ծրագրերով:

Վերականգնողական կենտրոններում դասընթացները անցկացվում են խմբերում, որոնք կազմված են տասը հոգուց, իսկ բարդ արատներով մարդկանց համար՝ վեց հոգուց:

Վերականգնողական կենտրոնը հանդիսանում է իրավաբանական անձ:


10.3.3.3. Փակ տեսակի հատուկ կրթական հաստատություններ

Փակ տեսակի հատուկ կրթական հաստատությունները կրթական հաստատությունների հատուկ կրթական ստորաբաժանումներ են, որոնք ստեղծված են՝

ա. այն հաստատություններում, որտեղ իրականացնում են քրեական պատիժ ազատազրկման միջոցով,

բ/ ֆիզիկական և (կամ) հոգեբանական արատներ ունեցող երեխաների համար, որոնք կատարել են հասարակայնորեն վտանգավոր գործողություններ /Դրանք 11 տարեկանի հասած այն երեխաներն են, որոնց կատարած գործողությունները դատարանի կողմից ճանաչվել են հասարակության համար վտանգավոր/: Փակ տեսակի հատուկ կրթական հաստատությունների հիմնադիրներ /կազմակերպիչներ/ կարող են լինել միայն գործադիր իշխանության մարմինները:

Այսպիսի երեխաների փակ տեսակի հատուկ կրթական հաստատություններ ուղեգրվում են միայն դատարանի որոշմամբ՝ հաշվի առնելով բժշկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի եզրակացությունը: