Էջ:The educational law, Ashot Yessayan.djvu/529

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


Ճանաչման հարցերի հետ կապված տեղեկատվությունը

Բարձրագույն կրթության որակավորումների ճանաչմանն օժանդակելու նպատակով Կողմերը պարտավորվում են ստեղծել թափանցիկությամբ առանձնացող համակարգ, որը կտա ստացած որակավորումների ամբողջ նկարագրությունը:

Ընդունելով համապատասխան, ճշգրիտ և թարմացվող տեղեկատվության անհրաժեշտությունը՝ յուրաքանչյուր Կողմ ստեղծում է ազգային տեղեկատվական կենտրոն կամ պահպանում է արդեն գոյություն ունեցողը և ավանդապահներից մեկին ծանուցում է դրա ստեղծման և դրան առնչվող ցանկացած փոփոխությունների մասին:

Յուրաքանչյուր Կողմի ազգային տեղեկատվական կենտրոնը՝

ա. հեշտացնում է բարձրագույն կրթության համակարգի և բարձրագույն կրթության որակավորումների մասին հավաստի և ստույգ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը այն երկրռւմ, որտեղ ինքը գտնվում է,

բ. հեշտացնում է այլ Կողմերի բարձրագույն կրթության համակարգի և բարձրագույն կրթության որակավորումների մասին տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը,

գ. տալիս է խորհրդատվություններ և ապահովում է տեղեկատվությունով՝ ազգային օրենքներին և կանոնակարգին համապատասխան որակավորումների ճանաչման և գնահատման հետ կապված:

Յուրաքանչյուր ազգային տեղեկատվական կենտրոն իր տրամադրության տակ ունի իր գործառույթները կատարելու հնարավորություն տվող անհրաժեշտ ռեսուրսներ:

Ազգային տեղեկատվական կենտրոնների միջոցով կամ այլ ձևերով Կողմերն աջակցում են Կողմերի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, Եվրոպայի խորհրդի դիպլոմներին կից հավելվածների կամ ցանկացած այլ համադրելի փաստաթղթի օգտագործմանը:


Իրագործման մեխանիզմները

Հետևյալ մարմինները հետևում, օժանդակում և հեշտացնում են Կոնվենցիայի իրականացումը՝

ա. եվրոպական տարածաշրջանում բարձրագույն կրթությանը վերաբերող որակավորումների ճանաչման մասին Կոնվենցիայի կոմիտեն;

բ. ակադեմիական ճանաչման և շարժունության հարցերով ազգային տեղեկատվական կենտրոնների եվրոպական ցանցը (/ԵՆԻԿ), ստեղծված Եվրոպայի խորհրդի նախարարների Կոմիտեի կողմից 1994 թ.-ի հունիսի իննին ընդունված և Եվրոպայի համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածաշրջանային կոմիտեի կողմից 1994 թ.-ի հունիսի 19-ին ընդունված որոշումների հիման վրա: Կոմիտեի կազմի մեջ մտնում են յուրաքանչյուր Կողմից մեկական ներկայացուցիչ:

Պետությունները և Սրբազան աթոռանիստը, եթե չեն հանդիսանում սույն Կոնվենցիայի Կողմ, Եվրոպական հանրությունը, ինչպես նաև ցանցի նախագահը կարող են մասնակցել Կոմիտեի նիստերին որպես դիտորդներ: Այս տարածաշրջանում ճանաչման ոլորտում մասնագիտացված պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նույնպես կարող են հրավիրվել Կոմիտեի նիստերին՝ որպես դիտորդներ:

Եվրոպայի տարածաշրջանի պետություններում ուսումնական դասընթացների, բարձրագույն կրթության դիպլոմների և գիտական աստիճանների ճանաչման մասին Կոնվենցիայի կատարման գծով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածաշրջանային կոմիտեի նախագահը նույնպես հրավիրվում է մասնակցելու Կոմիտեի նիստերին՝ որպես դիտորդ:

Կոմիտեն աջակցում է սույն Կոնվենցիայի իրագործմանը, հետևում է դրա իրականացմանը: Դրա հետ կապված այն կարող է Կողմերի մեծամասնությամբ ընդունել հանձնարարականներ, հռչակագրեր, արձանագրություններ և իրեն արդարացրած պրակտիկայի օրինակներ՝ նպատակ