Թագաւոր գոլով քո յաշխարհ

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Թագաւոր գոլով քո յաշխարհ

Սահակ Պարթև


ԹԱԳԱՒՈՐ ԳՈԼՈՎ ՔՈ ՅԱՇԽԱՐՀ


Թագաւոր գոլով քո յաշխարհ,
Մտեր ի քաղաքն Երուսաղէմ.
Նստեալ ի վերայ հողեղէն նոր յաւանակի,
Կոչել զհեթանոսս յերկրպագութիւն:

Ծերքն ոստովք ձիթենեօք,
Եւ տղայք ոստովք արմաւենեօք
Եւ երամ-երամ դասուքն աղաղակէին՝
Ովսաննա, օրհնեալ եկեալ ի յանունն Տեառն:

Ցնծացաւ սուրբ Սիօվն,
Բերկրեցան սուրբ եկեղեցիք.
Եւ խնդութեամբ բազմաւ` ելին ընդ առաջ,
Օրհնէին զգալուստ քո, Փրկիչ, յաշխարհ: