Ինդեքս:Խառնակ օրեր Հալէպի մէջ, Թորոս Թորանեան.djvu