Ծանոթագրություն

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Ռուսական հանճար, կամ ուղղակի՝ Պուշկին Վարդան Հակոբյան, Երկեր, հատոր Ե՝ Ծանոթագրություն

Վարդան Հակոբյան

Վարդան Հակոբյան, Երկեր, հատոր Զ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.
2.
3. «Հայ դասական քնարերգություն», հատ.1, «Սով. գրող» հրատ., 1986թ., էջ 79։
4. Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու, հատ. 3, «Հայաստան» հրատ., 1963թ., էջ 276։
5. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, «Հայաստան» հրատ., 1974թ., էջ 258-259։
6. «Եղիցի լույս», /«Արցախ»/, 1996թ., թիվ 1-2, էջ՝ 5։
7. Հովհաննես Գրիգորյան, «Վերջին հավերժահարսերը», «Նորք», 1996թ., թիվ 1, էջ 42։
8. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 258։
9. Ս. Աղաբաբյան, «Հայ սովետական գրականություն», «Լույս» հրատ., 1982թ., էջ 4-5։
10. Սիամանթո, Դ. Վարուժան, Երկեր, «Սովետական գրող» հրատ., 1979թ., էջ 7, 210։
11. Դանիել Վարուժան, Երկերի լակատար ժողովածու՝ երեք հատորով, հատ. 3, Հայկ. ԽՍՀ Ա հրատ.1987թ., էջ՝ 413։
12. Պարույր Սեւակ, Երկեր երեք հատորով, հատ. 3, «Սովետական գրող» հրատ., 1983թ., էջ 502։
13. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 204
14. Սերգեյ Սարինյան, «Նամակ Վ. Հակոբյանին», ԼՂՀ Մ արխիվ, 1997թ.
15. Ավետիք Իսահակյան, «Երկեր», «Սով. գրող» հրատ., 1987թ., էջ 848։
16. Ալեքսանդր Բլոկ, Ընտիր երկեր, «Սովետական գրող» հրատ., 1986թ., էջ 13։
17. Վահան Տերյան, Երկերի ժողովածու, հատ.3, էջ 280։
18. Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատ.4, «Հայաստան» հրատ., 1969թ., էջ 381։
19. Էդվարդ Ջրբաշյան, «Գեղագիտություն եւ գրականություն», Երեւանի պետհամալսարանի հրատ., 1983թ., էջ 214։
20. Էդվարդ Ջրբաշյան, «Գեղագիտություն եւ գրականություն», Երեւանի պետհամալսարանի հրատ., 1983թ., էջ 215։
21. Սեն-Ժոն-Պերս, «Ծովեզերքներ», «Ապոլոն» հրատ., 1993թ., էջ 334։
22. Ազատ Եղիազարյան, «Չարենցը եւ պատմությունը», ՀՀ ԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1997թ., էջ 10։
23. Էդվարդ Ջրբաշյան, «Գեղագիտություն եւ գրականություն», Երեւանի պետհամալսարանի հրատ., 1983թ., էջ 231։
24. Սուրեն Աղաբաբյան, «Հայ սովետական գրականություն», էջ 50։
25. Ազատ Եղիազարյան, «Չարենցը եւ պատմությունը», էջ 11։
26. «Սովետական գրականություն», 1958թ., թիվ 5, էջ 107։
27. Մարտիրոս Սարյան, «Արվեստի մասին», «Սով. գրող» հրատ., 1986թ., էջ 190։
28. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հատ.5, էջ 328։
29. Հրանտ Թամրազյան, Ընտիր երկեր, «Բանաստեղծության հազարամյա խորհուրդը», «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1986թ., էջ 425։
30. «Քննադատական տարեգիրք», «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 1985թ., էջ 224։
31. Հրանտ Թամրազյան, Ընտիր երկեր, «Բանաստեղծության հազարամյա խորհուրդը», էջ 422։
32. Արիստոտել, «Պոետիկա», Հայպետհրատ, 1955թ., էջ 143։
33. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում» հատ. 2, «Սովետական գրող», 1984թ., էջ 5։
34. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 231։
35. Արտեմ Հարությունյան, «Ետպատերազմյան ամերիկյան պոեզիայի զարգացման հիմնական միտումները», Երեւանի համալս.։ Հրատ. 1986թ., էջ 43։
36. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 29։
37. Շիրազ, Երկերի ժողովածու 5 հատորով, հատ. 2, «Սովետական գրող», 1982թ., էջ 342։
38. Հարություն Հովնաթան, «Զրույցներ», «Վարք» հրատ., 1992թ., էջ 51։
39. Շիրազ, Երկերի ժողովածու 5 հատորով, Հատոր 2, էջ 393։
40. Շիրազ, Երկերի ժողովածու 5 հատորով, Հատոր 2, էջ 344։
41. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականնեպում», էջ 243։
42. Հովհաննես Շիրազ, «Քնար Հայաստանի», գիրք 2, Հայպետհրատ, 1965թ., էջ 11։
43. Շիրազ, Երկերի ժողավծու 5 հատորով, հատ. 2, էջ 345։
44. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 251։
45. Հարություն Հովնաթան, «Զրույցներ», էջ 5։
46. Գեւորգ Էմին, Երկերի ժողովածու երեք հատորով, հատ. 3, «Սովետական գրող» հրատ., 1986թ., էջ 546։
47. Սերգեյ Աթաբեկյան, «Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը», Երեւանի համալս. հրատ., 1979թ., էջ 78։
48. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 278։
49. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 347-348։
50. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 146։
51. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 267։
52. Վահագն Դավթյան, «Ի սկզբանե էր բանն», «Խորհրդային գրող» հրատ., 1989թ., էջ 173։
53. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 262։
54. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 269։
55. Էդուարդաս Մեժելայտիս «Իմ կրկնակի Արարատը», «Սով. գրող» հրատ., 1984թ., էջ 197։
56. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ.5, էջ 271։
57. Սողոմոն Սողոմոնյան, «Ժամանակակից հայ բանաստեղծներ», «Հայաստան» հրատ., 1967թ., էջ 512։
58. Յուննա Մորից, «Գրական թերթ», 1974թ., թիվ 6։
59. Սիլվա Կապուտիկյան, Երկեր երեք հատորով, «Սովետական գրող» հրատ., հատ. 1, 1984թ., էջ 14։
60. Վահագն Դավթյան, «Ի սկզբանե էր բանն...», էջ 221։
61. Վահագն Դավթյան, «Զուգահեռ ճանապարհ», «Հայաստան» հրատ., 1976թ., էջ 206։
62. Գեւորգ Էմին, Երկերի ժողովածու երեք հատորով, հատ.1, էջ 6։
63. Գեւորգ Էմին, «Մաշտոցից մինչեւ մեր օրերը», «Սովետական գրող» հրատ., 1984թ., էջ 219։
64. Գեւորգ Էմին, «Մաշտոցից մինչեւ մեր օրերը», «Սովետական գրող» հրատ., 1984թ., էջ 279։
65. Գեւորգ Էմին, «Մաշտոցից մինչեւ մեր օրերը», «Սովետական գրող» հրատ., 1984թ., էջ 263-264։
66. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6հատորով, հատ. 5, էջ 217։
67. Հրանտ Թամրազյան, «Եղիշե Չարենց», «Սովետական գրող» հրատ., 1981թ., էջ 210-211։
68. «Գրական ստեղծագործություն», Հայկ. ՍՍՀ Ա հրատ., 1983թ., էջ 264։
69. «Արաքս» հանդես, 1994թ., թիվ 5, էջ 15։
70. Մարտիրոս Սարյան, «Արվեստի մասին», «Սովետական գրող» հրատ., 1986թ., էջ 31։
71. Արտեմ Հարությունյան, «Ետպատերազմյան ամերիկյան պոեզիայի զարգացման հիմնական միտումները», էջ 138։
72. Համո Սահյան, «Սեզամ բացվիր», «Հայաստան» հրատ., 1972թ., էջ 261։
73. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 253։
74. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 332։
75. Հրաչյա Հովհաննիսյան, Ընտիր երկեր երկու հատորով, հատ. 1, «Խորհրդային գրող» հրատ., 1989թ., էջ 16։
76. Գեւորգ Էմին, «Մաշտոցից մինչեւ մեր օրերը», էջ 297։
77. Էդուարդաս Մեժելայտիս, «Իմ կրկնակի Արարատը», «Սովետական գրող» հրատ., 1984թ., էջ 170։
78. Սողոմոն Սողոմոնյան, «Ժամանակակից հայ բանաստեղծներ», գիրք 2, էջ 38։
79. Հովհաննես Շիրազ, «Քնար Հայաստանի» գիրք 2, էջ 14։
80. Աշոտ Մկրտչյան, «Հինգերորդ դարի հայ դպրություն», «Հայաստան» հրատ., 1968թ., էջ 602։
81. Օսիպ Մանդելշտամ, «Մեգանոմ», «Ապոլոն» հրատ., էջ 141։
82. «Շեքսպիրը արվեստի մասին», «Սովետական գրող», 1985թ., էջ 175։
83. Դավիթ Գասպարյան, «Պոեզիան եւ կյանքի ճշմարտությունը», «Լույս» հրատ., 1990թ., էջ 223։
84. Հարություն Հովնաթան, «Զրույցներ», էջ 21։
85. Սերգեյ Աթաբեկյան, «Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը», էջ 33։
86. Սուրեն Աղաբաբյան, «20-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 231։
87. Շիրազ, Երկերի ժողովածու 5 հատորով, հատ. 2, էջ 347։
88. Շիրազ, Երկերի ժողովածու 5 հատորով, հատ. 2, էջ 348։
89. Սիլվա Կապուտիկյան, Երկեր երեք հատորով, հատ. 1, էջ 10։
90. Սիլվա Կապուտիկյան, «Իմ ժամանակը», «Սովետական գրող» հրատ., 1979թ., էջ 7։
91. Սիլվա Կապուտիկյան, Երկեր երեք հատորով, «Սովետ.գրող», հատ.1, 1984թ.։
92. Դավիթ Գասպարյան, «Պոեզիան եւ կյանքի ճշմարտությունը», էջ 250։
93. Էդուարդաս Մեժելայտիս, «Իմ կրկնակի Արարատը», էջ 166։
94. Սիլվա Կապուտիկյան, «Իմ ժամանակը», էջ 76։
95. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 72։
96. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 22։
97. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 70։
98. Գյոթե, «Բանաստեղծություն եւ ճշմարտություն», Երեւանի համալսարանի հրատ., 1985թ., էջ 688։
99. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 206։
100. Գեւորգ Էմին, Երկեր երեք հատորով, հատ. 1, էջ 11։
101. «Գրականությունը եւ արդի կյանքը», «Սովետական գրականություն», 1964թ., թիվ 4, էջ 127։
102. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 5, էջ 278։
103. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 5, էջ 263։
104. Պարույր Սեւակ, «Սայաթ-Նովա», Հայկական ՍՍՀ Ա հրատ., 1969թ., էջ 150։
105. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 5, էջ 397։
106. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 1, էջ 36։
107. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատոր 5, էջ 216։
108. Գյոթե, «Բանաստեղծություն եւ ճշմարտություն», էջ 590։
109. Ազատ Եղիազարյան, «Մարդը ներսից», «Սովետական գրող» հրատ., 1985թ., էջ 121։
110. Հրանտ Թամրազյան, «Գրական դիմանկարներ» հոդվածներ, «Հայաստան», հրատ., 1975թ., էջ 264։
111. Հրանտ Թամրազյան, «Գրական դիմանկարներ» հոդվածներ, «Հայաստան» հրատ., 1975թ., էջ 265։
112. Սուրեն Աղաբաբյան, «Հոդվածներ, դիմանկարներ, հուշեր», «Սով. գրող» հրատ., 1982թ., էջ 303-304։
113. Էդուարդաս Մեժելայտիս, «Իմ կրկնակի Արարատը», էջ 236։
114. Համո Սահյան, «Բանաստեղծություններ», հատոր Ա, «Հայաստան» հրատ., 1967թ., էջ 9։
115. Պարույր Սեւակ, «Սայաթ-Նովա», էջ 152։
116. Լեւոն Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», «Սով. գրող» հրատ., 1984թ., էջ 90։
117. Համո Սահյան, «Սեզամ, բացվիր», էջ 265-266։
118. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 211-212։
119. Լեւոն Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», էջ 173։
120. Լեւոն Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», էջ 173։ 121. Լեւոն Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», էջ 43։
122. Ֆեոդոր Տյուտչեւ, «Բանաստեղծություններ», «Սովետական գրող» հրատ., 1977թ., էջ 5։
123. Վահագն Դավթյան, «Ի սկզբանե էր բանն», էջ 10։
124. Վահագն Դավթյան, «Զուգահեռ ճանապարհ», էջ 214։ 125. Հրաչյա Հովհաննիսյան, «Մշտադալար ծառը», «Սովետական գրող», 1985թ., էջ 276։
126. Հրաչյա Հովհաննիսյան, «Մշտադալար ծառը», «Սովետական գրող», 1985թ., էջ 372։
127. Հրանտ Թամրազյան, «Բանաստեղծության հազարամյա խորհուրդը», էջ 177։
128. «Գարուն», 1996թ., թիվ 1, էջ 80։
129. Ֆրիդրիխ Նիցշե, «Բարուց եւ չարից անդինի։ Չաստվածների մթնշաղ», «Ապոլոն» հրատ., 1992թ., էջ 170։
130. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 35։
131. Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատ. 4, էջ 280։
132. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հատ. 5, էջ 391։
133. Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու չորս հատորով, հատ. 4, էջ 231։
134. Ֆրանց Կաֆկա, «Դատավարություն», «Ապոլոն» հրատ., 1991թ., էջ 222։
135. Արթյուր Ռեմբո, «Բանաստեղծություններ», «Ապոլոն» հրատ., 1991թ., էջ 147։
136. Արթյուր Ռեմբո, «Բանաստեղծություններ», «Ապոլոն» հրատ., 1991թ., էջ 147-148։
137. Սուրեն Աղաբաբյան, «XX-րդ դարի հայ գրականության զուգահեռականներում», էջ 390։
138. Օգտագործվում է արցախյան բարբառի մեջ՝ դառնացած, տխրած։
139. Լեւոն Մկրտչյան, «Զրույցներ բանաստեղծի հետ», էջ 83։
140. Սուրեն Աղաբաբյան, «20-րդ դարի հայ գրականության հորիզոնականներում», էջ 386։
141. Թոմաս Ս. Էլիոթ, «Մեռյալ երկիրը», «Ապոլոն» հրատ., 1991թ., էջ 109։
142. Ռազմիկ Դավոյան, «Ռեզքվիեմ», Երեւանի համալսարանի հրատ., 1997թ., էջ 3։
143. Ֆրիդրիխ Նիցշե, «Բարուց եւ չարից անդին։ Չաստվածների մթնշաղ», էջ 241։
144. Սերգեյ Սարինյան, «Սերունդներ եւ ավանդներ», «Սովետական գրող», 1984թ., էջ 192։
145. Պարույր Սեւակ, Երկերի ժողովածու, հատոր 5, էջ 258-259։
146. Հակոբ Սալախյան, «Դասականներ եւ ժամանակիցներ», «Հայաստան», 1971թ., էջ 587։
147. Հովհաննես Գրիգորյան, «Հրեշտակները մանկության երկնքից», «Զվարթնոց» հրատ., 1992թ., էջ 3։
148. Արտեմ Հարությունյան, «Ետպատերազմյան ամերիկյան պոեզիայի զարգացման հիմնական միտումները», էջ 62։
149.
151. Սերգեյ Սարինյան, «Սերունդներ եւ ավանդներ», էջ 315։
152. Սերգեյ Սարինյան, «Սերունդներ եւ ավանդներ», էջ 315։
153. Անահիտ Քոչարյան, «Եթե աստվածուհի լինեի», «Արցախ» հրատ., 1994թ., էջ 2։
154. ԼՂՀ Մ արխիվ։
155. «Եղիցի լույս», («Արցախ»), 1996թ., թիվ 1-2, էջ 6։
156. Էդ. Մեժելայտիս, «Գրական թերթ», 39, 1982թ.:
157. Վահագն Դավթյան, «Դու ծնվեցիր կյանքում մի լավ երգի համար», Գարուն, հ.3, 1978թ.:
158. Հր. Թամրազյան, «Գրական թերթ», 39, 1982թ.:
159. Վահագն Դավթյան, «Իմ մասին», «Լույս առավոտի», 1984թ.:
160. Վահագն Դավթյան, «Իմ մասին», «Լույս առավոտի», 1984թ.:
161. Հ. Գալստյան, «Վահագն Դավթյանի պոեզիան», Հայք ՍՍՀ ԳԱ հրատարակություն, 1978թ., Երեւան, «Որոնումներ եւ սպասումներ»:
162. Համո Սահյան, «Բանաստեղծները ծնվում են ցավից», «Գարուն», հ.9, 1984թ.:
163. Վահագն Դավթյան, «Իմ մասին», «Լույս առավոտի», Երեւան, 1984թ.:
164. Համո Սահյան, «Բանաստեղծությունը ծնվում է ցավից», «Գարուն», հ.9, 1984թ.:
165. Հ. Գալստյան, «Վահագն Դավթյանի պոեզիան»:
166. Հ. Թամրազյան, «Եղիշե Չարենց», 1981թ., էջ 210։
167. Ե. Չարենց, «Գիրք ճանապարհի», 1933թ.: 168. Վահագն Դավթյան, «Զուգահեռ ճանապարհ», «Հայաստան», 1976թ., էջ 213:
169. Ս. Աղաբաբյան, «Հոդվածներ, դիմանկարներ, հուշեր», Երեւան, 1982թ.:
170. Ս. Աղաբաբյան, «Դեպի աղբյուրը լույսի», 1979թ., էջ 252։
171. «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 2, Երեւան, 1965թ., էջ 68։
172. «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 2, Երեւան, 1965թ., էջ 69։
173. Վ. Նալբանդյան, «Գրողը եւ պատմությունը», 1970թ.:
174. Վ. Դաթվյան, «Զուգահեռ ճանապարհ», էջ 402: 175. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1971թ., հատոր 1։
176. «Հայ ժողովրդի պատմություն», Հայկ. ՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1971թ., հատոր 1։
177. «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 1։
178. «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 1։
179. «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատոր 1։
180. «Բարին արվեստի էությունն է», Գ.Թ. 1983թ., համ. 2:
181. Ս.Գ. Հր. Թամրազյան, 1967թ., «Սիրո եւ ցավի պոեզիան», հ.1:
182. Ս.Գ., 1967, հ. 5, «Սիրո եւ ցավի պոեզիան»։
183. ՀԱՀ, հ. 2, էջ 105, Մ. Կատվալյան, «Արշակ Բ»։
184. ՀԱՀ, հ.2, Մ. Կատվալյան, էջ 105, «Արշակ Բ»։
185. Եվգենի Վինոկուրով, «Գ.Թ.», 1982թ., համ. 5։
186. ՀԱՀ, հ. 1, էջ 408։
187. Ա.Մկրտչյան, «հինգերորդ դարի հայ դպրություն», Երեւան, 1968թ., էջ 402։
188. «Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները», 1976թ., Երեւան։