Հայկական ճարտարապետություն (Թորոս Թորամանյան, հատոր 1)

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Հայկական ճարտարապետություն՝ հատոր 1

Թորոս Թորամանյան

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ ՆՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ
Հայաստանի նախնական ճարտարապետական մնացորդները


ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
Ընդհանուր բնույթի հոդվածներ V-XIII դարերի ճարտարապետության մասին
գ) [[Հայկական ճարտարապետություն (Թորոս Թորամանյան, հատոր 1)/Մասնավոր ուսումնասիրություն հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և համեմատություններ եկեղեցիների հատակագծերի| Մասնավոր ուսումնասիրություն հայոց նախաքրիստոնեական կրոնի և համեմատություններ եկեղեցիների հատակագծերի]] 
 106


ՄԱՍՆ ԵՐՐՈՐԴ
Եկեղեցական ճարտարապետություն
ա) Տեկորի տաճարը 
 185
բ) Էջմիածնի տաճարը 
 220
գ) Բագարանի ս․ Թեոդորոսը 
 229
դ) Զվարթնոց 
 236
ե) Գագկաշեն ս․ Գրիգոր 
 270
զ) Երևանի Պետական Պատմական թանգարանի Ճարտարապետական բաժնի համառոտ հատկանշական ցուցակ 
 282


ՄԱՍՆ ՉՈՐՐՈՐԴ
Քաղաքացիական ճարտարապետություն
ա) Անի 
 323
բ) Հայաստանի արքունական և իշխանական ապարանքները և անոնց ներքին կենցաղը 
 352
գ) Անվո միջնաբերդի պեղումները 
 375


ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Ցուցակ ճարտարապետ Թ․ Թորամանյանի կատարած չափագրությունների, որոնք այժմ պահվում են նրա ժառանգների մոտ 
 381
Բառարան բնագրում գործածված ճարտարապետական տերմինների 
 387
Ֆրանսերեն լեզվով գործածված տերմինների բառարան 
 389
Ցուցակ ժողովածուի մեջ զետեղված նկարների 
 390
Список иллюстраций 
 391
Ցուցակ Թ․ Թորամանյանի մինչև այժմ հրատարակված աշխատությունների և հոդվածների 
 396
Անունների ցանկ 
 397