Հեղինակ:Վիգեն Ավագյան

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Վիգեն Ավագյան
Վիգեն Ավագյան

Հեղինակներ Վ

Վիգեն Ավագյան

(1941 - 1998)Ձեռնարկներ

 • «Մայրենի-3», դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 3-րդ դասարանի համար
 • «Հայոց լեզվի շարահյուսություն», դասագիրք երեկոյան դպրոցների 7-8 դասարանների համար
 • «Հայոց լեզու», դասագիրք ոչ հայկական դպրոցների համար
 • «Հայոց լեզու», հեղինակակից՝ Ա․Դանիելյան, 6 տարեկանից 4-րդ դասարանի աշակերտների համար
 • «Հայոց լեզու», հեղինակակից՝ Բ.Սարուխանյան, Ռ․ Փիլիպոսյան, դասագիրք հայկական միջավայրի միջին և ավագ դպրոցների համար
 • «Մայրենի լեզու»,3-րդ դասարանի դասագիրք, հեղինակակից՝ Ն․Անտոնյան, Ռ․Խաչատրյան (1997)
 • «Հայոց լեզուն 8-9-րդ դասարաններում» (1989)
 • «Եղանակավորող բառերը և նրանց ուսուցումը» (1975)
 • «Հայոց լեզվի տեսության և ուսուցման հարցեր» (1980)
 • «Բառագիտության ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում» (1989)
 • «Խոսքի մասերի շարահյուսական կիրառությունները» (1990)
 • «Հայոց լեզվի տեսության և ուսուցման հարցեր» (1980)
 • «Շարահյուսության օժանդակ ձեռնարկ հայոց լեզվի ուսուցիչների համար» (1983
 • «Եղանակավորող բառերի ուսուցումը » (1974)
 • «Միակազմ նախադասություններ» (1974)
 • «Տրոհվող լրացումների ուսուցումը 7-8-րդ դասարաններում» (1979)