Հիւանդին սրինգը

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Մութ ճամբան

Մատթեոս Զարիֆյան

Հիւանդին սրինգը

Գըլուխըս իր ծունկին վըրայ՝
Կը մը'տմըտամ.
Սըրինգ մ'հեռուն կը հեկեկայ
Ցաւ մը տարտամ...

«Հիւա՜նդն է, չէ՞»
Կը հարցընէ, շըրթունքն այտիս.
«Շա՜տ կը տանջէ,
Այս իրիկուն, ան իմ հոգիս...

Շըրթունքն այտիս՝ կը լըռէ նա.
Ես կը խոկամ.
Յանկարծ արցունք միրմէ կ'իյնա.
Կը հեկեկա՜մ...