PARODIA Շ. Ազնավուրի «Ես ցանկանում եմ քեզ մնաս բարով ասել» բանաստեղծության

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Արիս Արսենի Ես ցանկանում եմ քեզ գնաս բարով ասել

Արիս Արսենի

Արիս Արսենի


ԵՍ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ
ԳՆԱՍ ԲԱՐՈՎ ԱՍԵԼ

Նմանություն


                       Ես ցանկանում եմ քեզ
                       Մնաս բարով ասել...
                                     Շառլ ԱԶՆԱՎՈՒՐ

Դու գնում ես հեռու, անհայտ երկիր, օտար,
Ես մնում եմ մենակ, այստեղ, հեռու քեզնից,
Եվ քանի որ, անշուշտ, մենք սիրում ենք իրար,
Ու քանի որ, գուցե, դեռ սիրում ես դու ինձ`
Ես ցանկանում եմ քեզ
Գնաս բարով ասել։

Քեզ հետ կյանքի երկար ճամփա եմ ես անցել,
Երեսուն և ինն երկար ու ձիգ տարի,
Երեսուն և ինն ամառ, աշուն, ձմեռ,
Ու` որ թանկ է ամեն քայլն այդ ճանապարհի,
Ես ցանկանում եմ քեզ
Գնաս բարով ասել։

Գնա։ Եթե հանկարծ որոշես ետ դառնալ,
Ես պատրաստ եմ էլի քեզ հետ երկար քայլել,
Էլի նույնքան աշուն, ձմեռ, գարուն, ամառ
Դիմավորել քեզ հետ, քեզ հետ` ճանապարհել,
Ես ցանկանում եմ քեզ
Գա՜լդ բարի ասել։

13.06.2022 թ., Ստեփանակերտ