Էջ:Գլադստօն.djvu/58

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ֆուեցան մօտ 37000 անգլիացիներ։ ՜նրանք փախէսլմ էԻ» սարսափահար, ,էեռնոսէ էին ճանապարհներին, լոհ էէն գնում աարափոխիկ հիւանդոլ, թիւհներին։

Անգլքւան սլա հանվում էր սոհեշացնել չարագործ ժողովուրդը))։ Անգլիական պարլամենտը վեբանորոգեց իր սպա ոռնալիքները, թէ պէաք է ար մատախիլ անել կա թ»ւԻԿութիւնը կբլանդի այում։ Ա1, ա1գ սպառհւալիքները իսկոլն իրագործել ան

կարեԱւ էր« Անգ լիայում այդ ժամանակ ներքին պատերազմ կար թագալորը հկարլ, պատերազմում էր պարլամենտի դէմ։ Երկու, կողմերի զօրքերը ընդ՜՝ հարսում էին զանազան տեղերում, և ագողութիւէւը վւո փոխ ական էր։ Կքլիւների մէ, երկու կողմն

էլ ստիսլուեցան տեղի տալ մի նոր ոլժի։ դա զօր՜ քըլն էր։ էհ» լադթութիւհներով հռչակուել էր 0լիվէր Կրօմվէլ զօրքի օգհութեամբ նա կատարեց լեղափոխութիւհ» թագաւորըւլլխատուեց, պար լա ւքենտը փակուեց, և Անգլիան հան րապետութիւն դարձաւ։ \ւր լան գի այում շարունա կլում էր ապըստամբութիւնը։ 164, թուին Կրօմվէլ գնաց \րլանդիայ տանելով իր հետ 20 հազարանոց մի բանաԿ․ Ալժմ սկոուեցան իր լան դա ցիների տանջանքները։

Կրօմվէլ վճոել էր միանգամ ըգ միշտ

տալ իրլանդական հարցին բնաջինջ անելով բոլոր կաթուիկներին։ Գրաւելով ապստամբների մի քանի բերդերը Կրօքվէլ, ինչպէս ինքն էր գրում