Էջ:Գլադստօն.djvu/59

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


հրամայեց կոտորել ամենքին» կատաղած զինուոր » ները Ղրօգեդա բերդը ղրաւելուց յետոյ սրէ կացրին ոչ միայն բերդը պաշտպանողներին այլ և անօգնական բնակիհհերին, (աթոլէք եկեդեցուսէ

ապաստան ուա ծ հազար իր լան դա ցիներ բնահինհ եզան Անգլիացիները պղծում էին սուրբ տեղերը, քանդում ու կողոպտանք էին գերեզմանները, ղօ  րանոց էին դարձնում կաթուիկ եկեղեցիները և վանքերը» Բօմէէէլի ազդած սարսափը այնքան մեծ էր, որ նրա ճանապարհից հեռու գանուող քաղաք ներն անզամ հնաղանդութիլե էին յա յանում և պատդ ա մաւորն երի միհոցո վ խնդրում էին նրխն խղճալք առաջարկելով ախոռդարձնել իրանց եկեդեցիները, Ահադին քան ա կութ լամբ մարդիկ դերի բունուեցան և վաճաուուեցան։ հատը 25 էիրայով» մի անգամ 1000 կոյս աղջիկներ րռնեցին և ուղարկեցին կա մայկա կղզին1 վաճառե։ու համար» Երկիրը աւերակների կոյ»»» դարձաւ։ Իրլանդիան կոբ  ցրեց 600000 հողի» հանձնելով իր ղործի չարունակութիւ§»ը ուրիչ մարդկանց։ Կրօմվէլ վեր ադա ր ձաւ Անգլիա, ուր անէյալ նորակազմ հան րապետութեան գլուխը» էւ հրր Իրլանդիայ»»ւմ այլ ես զէնքր ձեռին մարդ չւոէաւյ1 կրօմվէլ իր կրտսեր որդուն յանձնեց վերՓհականապէս կարդ ու խաղաղութիւհ հասաաաել թշուաււ երկրռւմ։ բայց դա ալ ելի սարսափելի բան էր։ քան դէեքի ոյժով նուաճելը։ Սկսեցին դատել ամբողջ իրլանգական