Էջ:Երկեր - Սրբուհի Տյուսաբ.djvu/124

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


լալու է արդարև։ Բայց այդ անունն, որո այնչափ կարևորու֊ թյուն կուտա այրն, որո համար այնչա՛փ աղմուկ կը հարուցա֊ նե, այդ անունը՝ զոր կնոշ մի կուտա՝ պատվիրելով անդուլ հսկել անոր անարատության վրա, կը Հարցնեմ թե այրն ի՞նչ վիճակի մեջ կուտա այդ անունն, անարա՞տ թե տղմաթաթավ. և եթե անարատ չէ ի՞նչպես կարելի է մաքուր պահել արդեն աղտոտված բան մի։ Դուցե կինն ամեն կեղտ սրբելու հատ֊ կությունն ունենա. բայց այն ատեն ինչո՞ւ արդյոք անմաքրությունը մաքրության դատավոր կանգնի։ Կենթադրեմ թե կինր տկար արարած մ՝ է, քանի որ հարկ է գործածել սովորական անուն մի՝ որ նվաստություն մ՚ է որքան տվողին նույնքան ալ ընդունողին* ենթադրելով, կըսեմք թե տկար է նա, ինչո՞ ւ ուր ե֊ մըն այն ատեն այդչափ խստության ենթարկվի ինչ որ ըստ ինքյան անկարող է գիմադրելու, մրցելու և հաղթելուէ ճանաչել տկարություն մի, հայտարարել զայն և ապա և ոչ իսկ ամենափոքր ներողամտություն մի ցույց տալ անոր նկատմամբ, ան֊ գթության չափն անցնել է։ Համոզվիլ այդ տկարության մասին ե սակայն անվան պատիվն անոր վրա հիմնել հակասության բարձրաւլայն կետն է։ Թանկագին գանձի պահ պանութ յո ւն ր տկար ձեոաց ի՞նչպես կր հանձնվի* և եթե գիտությամ բ կը հանձնվի, որո լ՚Ան է հանցանքր։ Այսպիսի պա բա գա յի մեջ սլրեմն տկարության իրավունքը նկատողության առնելու է՝ եթե կա տկարություն, վերջ տալով այն սաստիկ բռնաբարոլ֊ թյանց որք կանանց վրա կը ծանրանան իբրև ռազմական ժո– ղ ո վի մ ահա գույժ վճի ռներ ։

Կինր տկար է կրսվիէ լավ. բայց ո՞վ կապացուցանե թե այ-րր ակար չէ։ Ւ՞նչ եդանա կավ պետք է որ զինքը դատեմ և, ո բ պարագայի մեջ։ Այրն անբարոյականության մեջ կր շրջի, կա* ղարտի, բայց փույթ չէ, ղի այր է։ Ուրեմն այրն ուժեղ է չէ թե առաքինի հանդիսանալովն, այլ յուր առնությունը զեղծելով։ Ամուսնական հավատարմության ուխտին դրժումը այնչափ անբարո յական ընթացք մ՛ է կանանց որչափ արանց նկատ֊ մամբ։ Կենաց ամենափոքր պարագաներոլ մեջ խոստմնա-զանցոլթյունն անպատվություն կր համարվի։ Ուստի երկու վի~ ճակակից անձանց հավատարմության նկատմամբ երկուստեք ընդունված պայմանագրության պատասխանատվությոմեը կը

102