Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/137

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


4) էջմիածնի, Գենետիկի, ՚վիենՏայի, Պետ%ք^տգի, £եոլխ– նի, Փարիզի, Լոնդոնի և այլ տեղերի թամզարաների ու մատենադարանների հայոց պատմ<ությա{ւ> վերաբերյալ նյութերն ու ձեոագիրները ե հայոց վանքերի ու ոին հիշատակարանների ար– ձտնագրաթյուս՚աւրը։

5) Հայոց լեզվի, կրոնի, հին ու նոր բանավոր ե գրավոր գրականության, երաժշտության, նկարչության, ճարտարապետության և այլ արվեստների վերաբերյալ նյութերն ու ասամնասիրություս– ները։

%) Լայն ծավալ տալ պեղումներին ե հրատարակել նրանց արդյունքներն ու հետազոտությունները։

7) Հավաքել հայոց ե օտար մամո^ի մեջ էպած հայոց պատ– մ<ության> համար կարևոր նյութերն ու տեղեկությունները։

8) Թոլոր նյութերը հավաքել Էջմիածին ե այնտեղ ամեն հարմարություն տալ այս գործով պարապող ձեռնատս մարդկանց։

9) Սրա համար կազմել մի ընկերություն, կամ կապել այս գործը եղած ազգ[այի&] հիմնարկություններից մեկի հետ։

Եվ 10) Որովհետև այս ամենը երկար տարիների կատարելիք գործեր են՝ աոանձին ուշք դարձնել ըստ կարելույն շուտով տալու վերջիս* դարերի պատմությունը՝ հայերը Ռուսաստանում, հայերը ՏաճկասՂոանամ, հայկական գաղթականությունը և հայկական խնդիրը։

Նպատակի այս ձևակերպությունը, հարկավ, վերջնական խմբագրությունը չի և ենթակա Է շատ նկատողութ|ուքների ու ւրացումների, այլև միանգամից պարզ չի որոշված միտք© իրագործելու գործնական միջոցն ու ճանապարհը։ Այս մտսիՕ քուրջ դիտողություններ եղա!1 ժողովում, որիէ մասասկցոէմ Էին նշանավոր գիտնականներ և գաղութի ականավոր աքդտմտնրը։ Ապա թե ընտրվեց մի հանձնաժողով, որի մեջ մտնամ էի€ պ. պ. ակա– դեմիկ Մւտո, պրոֆ. Գարտգաշ, պրոֆ, Վտրդա%տ€, պրիվատ– դոցենտ Ադոնց, պետ<տ^տ€> խորհրդի ա!դամ պ. 0. Դուկաս– քտն, պետ<ական> դումայի անդամ Հովո. Սաղաթելքաււ, իս– կ<ակաԱ> պետ<ական> խորհրդական Գր. Տիգրտնյաէւ, Սիր. Տիգրանյան, նկարիչ Վ. Սուրենյան և Պատ^անյա1։

184-