Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/321

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


առատ տունրյ,, Հսւ|կակքւ*ւ6 բարձրավանդակի վրա զարգացնելու է իր ազգային հանճարը ե իր խոսքն ասելու Է աջխարւճյփն։.

Նա կարող Է ե իր կտրւպությռւնաէ նա իրտվուԹք ու&\ւ։

Եվ Հայաստանի Օգնության Կոմիտեները, որ տասջ են գԹարս ամենուրեք, մեծ դեր ունեն կատարելու Էս մեծ շինարարության մեջ։

ՍՈՎԻՑ ՎԱՏԹԱՐԸ

Աշխաթոէթամ դժտր Է երեակտյել մի ավեքի անարդար երեվույթ, քան երր հողագործ ւ¥տթդը տարեն տսանեթկա ամիս քարի ու հողի հետ քաշ Է գսղիս tfft կտոր հացի հա#տր ու վերջն Էլ մնում Է կարոտ հենց Էղ մի կտոր չոր հացին։

Եվ ղ#ար է երետէրպեւ է§ տդէւտը, որ հետեում է սրտ§…

Սո՜վ…

Միանգամից կտրատվում են րնակսւն ե բարտքտկանւ թպոր կապելը կյանքի մեշ։ Եվ սկսվաtf է սովի սւհոեփ ողրեր^ւթքանը։ Սովորական են դաոնում դեպքերը, երր ծ&ողը սրտի ցավից խեղ*– դում է իր հաց աղերապ երեիւտ§եւփ6.^

Ավելի զարհուրելի!1^—ծ€ա|§ վրտ է ընկնում խթ®§ ավֆց մեռնող երեխաւի ճանկն ընկած ift կապթ աաԽփքը*..

Վերջապես՝ սպտնտ1 Է իր հարազաաի11, իր որդուն m միսն ատամ…

Այո՛, ասում եմ„ դժար Է Էտ աւքենքւ երեա^այ^ P>wqg թանից դուրս Է գալիս՝ սրանից ավելի հրեշավոր երեայթ Էք կարոդ Է լինել աշխարհքով հ Էդ Էն Է, որ մարդ տ^օրտ% կարող Է ուրախանաք ՛սրա վրա։

Ռուսաստանի մի շարք ճաճանչներում սով Է։ ^

Սոված գյուղացիությունը ծառերի կեղևը կրծեքււվ տ խոտ արածելով տասնյակ միլիոններով հպւ&տնք Է տալիււ աջ» աւ Խփւ. իր տանն տ տեղր ղքաԵք իր դուռը փակած՝ գնում Է հտ§ տթռնելու։

Էն գյուղացիությունը, որ աշխարհին Թաց Էր տաքիս։

Եվ հանկարծ կարդում ենք, թե աշխարհքում մարդիւկւ կտն, Էն Էլ աշխարհքի шmննտpшղտpտliիրյ§ ւ$ատա!ք Եվրոպայով մարդիկ

314