Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/470

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Է Հթ, 1916, փետրվառի 18, № 38:

Թիֆլիսի հայոց երաժշտական ընկերությունը 1916 .թվականի մարտի ա֊\ւԱ արքունական թատրոնում կազմակերպում Է այդ արերին աոաջին անգամ Թիֆլիս ժամանած Ալ. Սպենդիարյանւի սիմֆոնիկ հատնրգլս Աատպրվում են հեղինակի «երեք արմավենի», «Ղրիմի Էսքիզներդ և ույփշ ստեոյծսւգործություններտ Հթ, № 68 հաղորդումով հանդես Է գալիս Սպ. Մելիքյանը, իսկ հաջորդ .N1 69-ում լույս Է տեսնում Թ-ի սույն հոդվածը։

1. Նկատի ունի մպրտի 27-ի Թամերգը. ուր Մ§լ» յէեգեՕդխսրյա(|ը հանղես Է գալիս որպես «կոնցերտանտ»։

Մ. ՆԱԼՐԱՆԴՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ (Էջ 230)

Գրել Է 1916 թ. մարտին, Միք. Նալբանդյանի մահվան հիսնամյակի աո– թիվ։ Տպագրվեյ Է ճայն թվին Հթ, մարտի 31, 72:

1. Լերմոնտովի «Դևը» Մանուկ Սադաթյանի թարգմանությամբ տպտգ^թ– վել Է «Հյուսիսափայլի» 1868 թ. դեկտեմբերի և 1864 թ. հոէնվար-փետրվարի համարներում։

2. Նկատի ունի իր «Ռանաստեղծությունների» I և II հատորներր, տպտ– գըրված 1890 և 1892 թթ. Մոսկվ սղում։

3. «Մեոելահարցուկը» ւոպագրվեյ է «Հյուսիսափայլի» 1859 թ. ©գոստտՓ» սեպտեմբերի և հոկտեմրերի ամսատետրակներում։

4. «Տեսիլ» բանաստեղծությունը, որի հեղինակը «Հյուսիսափայլի» աշխատակից Վահունին Է (Ատ%փա1նոս Տեր-Հովհատ1իսյտ1), Թ-ը սխալմամբ | Նալբտնդյանին վերագրել՝ կրկնելով ՆալբաՕդյանի «Երկերի» ոոստոփան հրատարակության աոաջին հատորի սխալը,

5. Նկատի ունի Քերանժեի ^Աղքատ էլիտշ» և *Հայնեի «Երապ» ք»անտստե%– ծությունների Մ. Նալբանդյանի կատարած փոխադրությունները։

ՇԵտք№Ր ԵՎ 0Ե1*^ԱՆՏԵՍ (Էջ *252)

1916 թ. ապրիլի 29-ին Թիֆլիսի ժողովարանում «Հայ գրողների ընկերտ– թյան նախաձեոնաթյամբ առնվում է Շեքսսքիրի Ա Սերվւմնտեսի մահվւ**8 300-ամյա հոբելյանդ։ Ա. Շիրվասզադեի, վ. Թոթովենցի ՛և ուրիշների ողջումի ճաոերից հետո էղույթ են ուզենամ Անգլիայից ժամանած հյուրերը։ Երեէքէւճ բաց Է անում Ընկերության նախագահ Հովհ. Թուստնյտսը։

Տպագրվել Է Հթ, 1916, մայիսի 1, № 95;