Էջ:Թումանյանի ԵԺ 4հատորով-4.djvu/474

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ՀԱ§Կ1տ§ԱՆ СМЬГОЪМПМЛ (կ ill)

Տպագրվել է Հթ, 1917, մայիսի 7, № 94:

1. Հայկազյան ընկերությանը, որի նախասէտսւպնե#յ մեկն էը Թ-ո, մը– շակեց իք» կանոնադրությունը, ունեցավ կազմակերպչական մի քանի նիստ, սակայն համաշխարհային պատերազմի պատճառով շուտով կազմալուծվեց։

ՈԻՂԻՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ (էջ 289) Տպագրվել է Հթ, 1917, մայիսի 28, № 111:

1. 1917 թ. ապրիլի 9—16 Պետրոգրադում ե մայիսի 11-ին Սոսկվայում տեղի է ունենում ռուս առաջադեմ գիտնականների ու արվեստագետների համաժողով։

2. Նիկոլայ Ալեքսանդր ովիչ Մորոզովը Հ1854—1946) ШВ2щ. դատապարտվել է անժամկետ տաժանակրության, որպիսին փոխայւկվէւլ է Շլիսելբարգ|ւ բանտարկությամբ, որը տևել է սակայն ոչ թե 23, այլ 21 տարի։

8. Մ. Դորկու ճառը առաջին անգամ տպագրվել է 1917 թ, «Летопись»—ի № 5—6—ում։ (Տե՛ս Ежемесячный литературный, научный и политический журнал «Летопись», 1917, № 5—6, կ 223—228):

1048

ԹԱՑ ՆԱՄԱԿ ՍԵՐԳԵՑ *ЮЯЧ4ЮМ<!№Ь (էջ 292)

Տպագրվել է «Кавказское слово», Ш18, հտնվա|1ի B,Mq 1: Թումանյանի նամակը լայն արձագանք է գտնում։ Մի ամբողջ ամխւ •«К-ав. слово» ե «Рвспублика»41 տպագրում ш արՅագանքներքտ «Кав. слово»«ф հունվարի 10-ի № 6-ում լույս է տեսնում Ս. Գորոդեցկու պատասխանը՝ «Ответ Ов. Туманяну»: «„.Ваше письмо,—գրում է Ս. Դորոդեց– կին,™ я принимаю, как многозначительный акт дружбы и братства между Арменией и Россией, закрепленных кровью войны и революции. Только близкий друг мог ставить вопросы так верно и глубоко, что становится больно от них, и только близкому другу можно ответить так, как отвечаю я: с беспощадной откровенностью».

— «Два слова в защиту художника»,— ւասպես է վերնագրում իր հոդվածը «Профан»^:

483