Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ5.djvu/622

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը հաստատված է


ՊԱՏՄՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐՔԵՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆԿ

1 Черкасов <А.> — Зап<иски> охотн<ика> вост<очной> Сиб<ири, 1856—1863, изд. 2-е, СПб., 1884, стр.> 137.
2 Тусенель <А.> — Нравы жив<отных, СПб., 1873, стр.> 264.
3 <Ландау М. А.> — Очерки зверин<ой> охоты на Кавказе <и Закаспийском крае. Рассказы из охотничьего быта. В 2-х ч., Тифлис, 1898.>
4 Лазаревский — Об истреб<лении> волком дом<ашнего> ск<ота> и дичи. — Об истреб<лении> волка, <СПб., 1876.>
5 Брем <А.> и Россмесслер <Е.> — Лесн<ые> жив<отные. Звери, птицы и пресмыкающиеся. СПб., 1867, стр.> 101.
6 Очерки из ж<изни> хищ<ных> ж<ивотных. С рисунками, обработано по новейшим сочинениями Брема и др. Изд. М. Ханом. Ч. 1—2, СПб., 1869, стр.> 230.
7 Детск<ая> энц<иклопедия,> II, СТр. 92. Անգլ<իական> և շոտլ<անդական> թագավորները գիլի մորթով էին հարկ առնում։
8 Тусенель <А.> — Порядок станции, <стр.> 15.
7 կամ 40 տ. մի անգամ գիլի Սուրդուն գնալը։
9 Записки кавк<азского> отд<ела> имп<ераторского> русск<ого> геогр<афического> общ<ества. 1905.> кн. XXVII, вып. II.
10 Динник <Н. Я.> — Звери Кавказа, ч. II, Хищные, <1910г.,>, стр. 409, волк.
11 Кобельт В.— Географическое распределение животных <в холодном и умеренном поясах северного полушария. СПб., 1903,>, стр. 281. Չինացիք և մանջուրները գիլին ասում են хай-ланг, գայլ... կամ ուղղակի խայլանգ:

ՊԱՏՄՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՎԱՔՎԱԾ ՆՅՈԻԹԵՐ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐԳիլանը անտառում շրջապատում են։ Կրակ Է վառում։
Վրա են հասնում, ազատում։

Գելը տանու են անում — ճուտը — վերջը փախչում Է անտառը։
Իրեն կաթ տվող շունն Է խեղդում, տերն Է զարկում։

Ռոստոմ
Խոզի ու գոմշի

Գոմշի շատ քիչ են մոտենում, ուտում։
(Արջն Էլ սրան Էլ Է ավելի սիրում)։
Գիլի վիրավորածի [ու առողջացած] մոտի գտնվող արանքները խուկի են լինում, խռկում են, խռկում ու սատկում։