Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ7.djvu/603

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված է


6 «Հորիզոնի» 1913 թ. № 45-ում այս մասին որևէ նյութ չենք գտել, իսկ «Հովիտի» 1913 թ. հունիսի 9-ի № 22-ում, հիրավի, ապագրվել է Ս.Հ.-ի «Հայտնի բանաստեղծ կամ անհայտ բանագող»– հողվածը՝ ուղղված Թումանյանի դեմ։

7 Պարզվում է, որ հողվածի հեղինակը Կաչենովսկին չէ։ Այդ մասին պրոֆեսոր Դ. Դ. Բլագոյը գրում է. «Самую резкую из Критик этого времени-отзыв «Жителя Бутырской слободы», напечатанный в «Вестнике Европы» в 1820 г. и написанный, как это недавно установлено, одним из учеников редактора журнала, профессора М. Г. Кченовского-А. Г. Глаголевым». (Տե՛ս А. С. Пушкин, Сочинения, в трех томах, т. 11, М., 1957, сг. 461).

8 «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом огзызов критики», издание Льва Поливанова, для семьи и школы», т. II, М., 1887, ст. 13.

9 Ռուսական ժողովրդական նյութերի ժողովածուն, որը հայտնի է «Կիրշա Գանիլովի ժողովածու» անունով, առաջին անգամ լույս է տեսել 1804 թ., ապա 1818 թ.։ Ակադեմիական հրատարակությունը՝«Сборник Кирши Данилова», изд. АН СССР, Москва-Ленинград, 1958 г.

10 Տե՛ս «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и…» էջ 13։ Այս և հետագա երկու մեջբերումները Թումանյանը կատարել է սույն գրքից, թեև ձեռքի տակ ունեցել է նաև «Библиотска. Всликих писателей, под редакцией С. А. Венгерова, Пушкин, т. I. С. Петербург, 1907», գիրքը, որտեղ տպագրված է «Ռուսլան և Լյուդմիլա» պոեմի երկրորդ հրատարակության (1828 թ.) համար Պուշկինի գրած առաջաբանը (էջ 591-593) (Вестник Европ» - ում զետեղված հոդվածի լրիվ մեջբերումով։

11 նույն տեղում։ Բնագրում ոչ թև «песпонения», այլ «песнословия»։

12 նույն տեղում։ Այստեղ ևս Թումանյանի մեջբերումը որոշ չափով տարբերվում է հոդվածի բնագրից։ Տարբերություններից մեկը (բնագրում «обратить» այստեղ՝ «обратите» , մյուս երկուսը (բնագրում՝ «пожалуйте» այստեղ «пажалуйста» և բնագրում՝ «папечатайте», այստեղ «напечатайте же») գալիս են վերը հիշատակված «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениямт их и…» գրքից։

13 Այս տողը, որը բերված է «.Житель Бутырской слободы» ստորագրությամբ հոդվածում, պատկանում է Ի. Ի. Դիմիտրևի գրչին (տե՛ս «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом..․». գրքի էջ 22, տողատակի ծանոթագրությունը)։

14 Տե՛ս վերը հիշատակված «Библиотека великих писателей․․․» գրքի էջ 586, Մ. Խալանսկու ուսումնասիրությունը։