Էջ:Իմամաթ.djvu/10

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ցին կրօնի հիմնադրի աներոջը՝ Աբուրէքրին, որ մեծ հանք էր գործ՛ ղրել Իսլամի տարածման և հաստատման գործին։ Այս րնարութիւնը բորբոքեց մարգարԱւ հօրեղբօր որդուն և սիլւհփ դոաելլ Ֆաթիմէի ամուսին Ափին, որը միայն իր ան ձրն էր համարում օրէնսդրին արժանաւոր յ ովորդ և հալաաացեալներին ^օրինական աո ա^նորդ։ .Թէհ անչափ վչտացաւ այս ր)ւտ բութ քոնով,րայւյ չյէսնղգնեցաւ ամբոխի կամքին հակառակել, լռեց, և լսս պար ակով հպատակւեց և համակերպեյ ձսացոլգ, յուսալով որ ծեր ունի Արաբէքրից յկաո* իրեն կյա^ողւի , աո ա^Աորդի (իմամ) դաւաղանը ժառանգեր Աբուբէքհւք1Ա յեԱքՈ հւբւատացեալհհրի ծ երակոյար. համաձայն հան գուցեայլի որոշման՝ յաիբդ հիսպիֆ) հրատարակից կօմէրի\ւ, որով բոլորովին բոբբոքւեց Ալին։ Մարգարէի փեսան անճարացած, ոչ միայն .հպաապկւեց կօմէրին, այլ ււցգւն կնութեան աւեց իր աղջկան՝ Իւմմի-Քիւլսիւնին, խորերդական, դարձաւ նրա ժողովներում։ Հայց սրտի վրա կա տակ։ Ած ղաոնութիւ նբ չկարողանայով տանել, մտերիմների և կուսակիցների շրր ֆանում սկսեց քարոզել, թէ համաձայն՝%ուրանի և արիւնակ ցի՝ մարգարէի կամքին, ինքն է ժողովրդի առաջնոբդր և *Նու*գրքի բացատրողը։ («Մեն քունթու Աովքս», լահէսզու Ալչուն ւքոփան».—Որոնց համար որ ես սիր ե/ի եմ, նրանց համար Ալին էլ սլիտի սիրելի դառնա)։ ^էին պնդում էր, որ ժողովուրդը իրաւունք չունի խալիֆ ընտրելու, քանի որ ին՝հ քր երկնքից սահմանւած է կրօնը և գիրքը հաւաաացհ ալներին բացատրելու։ %ուրանի անորոշ և խրթին այաթների բա ցատաւթիւ նր նախասահմանութիւնից Ալիին յատկացած, լինելը ղալանում էին վերջինիս կուսակիցները։ Էօմէրը, որ դեռ Մտհմէդի կենդանավեան, որպէս անձնւէր ախոյեան^ Իսլամի վարդասլետութեան, կաշկանդեց Մարղարէին,-^-նրբ