Էջ:Իմամաթ.djvu/125

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Աստվածային պատգամով. (հատ պարզ է, որ ժողովրդից ընտրւած այս ժողովր, որպէս օրէնսղիյ մարմին, կարող է ինչպէս ագՕինիստրական, նոյնպէս քրէական, քաղաքական, վա ճաստկանական, ուսումնական, հանրային, համայնական օրէնս ղլաւթիւններ՜՜խմրաղրել. հաստատել, հյւատարակել, որի վճիռներին—սրոշումներիհ անպայման պարտառւր են ենաղան դե է և գործագրել Բ^հականներըւ Ուստի «քհիջալի֊Աղ լը» իւր անսահման իրաւունքով, որ բղխում է տստւածային ն ևը -գործ ս։ թիւնից, ներշնչումից, պետական, հասարակական օրէնքներ խմբագրելիս. կարող է ի հար կին և ինքնապաշտ պանութեան վճիռ արձակել, և պետնէթեան հին կարգերը էի ս -փոխելու և կարեորները սահ մտնելու, պետական յեղտվախոլթիւն յաս ահացնելու ՝.

46. Ինչպէս պատմում են ականատեսները, սլանք երկար ժամանակ բեհայի ներկայսլիՒեանը եղել են աքսորավայրում-Աքէայում, նրա ողին երրէք չէ ընկճւել, նա անվերի սլա և պանել է իւր թարմութիւնը և վեհութիւնը։ նա որքան որ սի֊

/ 1,աէիր է եղել իւր հետևսրգներին, այնքան էլ տնմաաչելիճ օտարներին։ Աքէյում նրան օտարականներից շատ քչերն են կարողացել տեսնել և միայն Անգլիացի ղոքսւոր Եղւարդ Բրով նէն է ընդունել իւր ներկայութ եան, որը հրատտրակեց նրա քարոզութիւնների բո վանղակութիւնը և գործերը։ Ալանղութիւնը հաստատում է, որ Մէհմէդը հետևորդներից եղած որևէ հարցի պատասխանը յաճախ մի՜ քանի օր ետտձգում էր մինչև ներշնչւիլը, այն ինչ բէհան ստացած նամակի, կամ աո աֆագրւած հարցի պատասխանը անմիհապէս տւել է, #ւ լանք իսկոյն արձանագրւել և պատճէնները ուգարկւել են կարևոր տեղեր։ Չնայելով որ այսպիսի գրութիւնների թիւը

տասնեակ հագարից տւելի է, բայց ղ և ռ ևս և ոչ մի նամակ

՝ )