Էջ:Իմամաթ.djvu/142

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


բերենք, հարկ կ լինի Բէհայի, Բ.սբի բոլոր գրսսծները հս1 լաքել և հատորներ կաղմել։ Գեո նրանք գիմում են հին և նոր կտակարանին 3 ՛Լարանին, որով աւհէիրարգւում է խնգիլւր։ Մանաւանգ որ Այդ վէճերը վևրկչունին, ինչպէս չի վերկացեք

II ի է՜հն ին ևը ի և Շիաների ա ասն և երեք գտրի հակաճառ ութիւնները, և օրէցօր կողմերը հաստ հասա հատորներով &ք խացնում են այդ հակառակութեան գլոսկանութիւնը, ար հարծելով հակակլւութիւն ու ատելու թ՜իւն, հակառակ ֊հիմնադիրների անեան կանք երին և քարոզութիւններին։

60. Բէհայի մահւան հինղերորդ տարելիցի օրը, նրա քառաո նամեայ ծառայողներից ամենաղլխաւորր, Միրզա-Աղական Քհա շանցինյ որին Խադէմ Օւլւահ էին կանչում, որը ղրէ է բէհայի թելաղրութ եամբ նրա ղրութիւներից կէսից ա լելին, շրկակայ հէյֆայից, Աքքէից> Խղմէից և ուրիչ տեղերից հաւաքւած հրեք հարիւրից աւելի ոլխտաւորներին հիւրս սիրելուց յետո, իրիկնագէմ ոտքի կանղնեց և իւր ներքին վիշտը հետհ հալ կերպով բացատրեց կրօնակիցներին և հետ հոր գներին՝,

—((Բաբեկամներ, եղբայրներ։ Մինչ այո կէտին ձեր ՛ բոլորի մեղքը վղիս էր, պատճառը, որ պարտաւորւած էի հինղ տարի շարունակաբար լռելու։ Լռում էի այս խռովութիւնների և ատելութիւնների աոս»կը առնելու տենչով։ Այժմ զղում եմ, որ լոութեամբ աւելի սաստկացրել եմ հակառ ակութիւնները։ Ահա այո ժամին պարզում եմ ամէն բհսն, ձեր մեղքը ձեր վղին թողնելով։ Բէհա Ուլրոյից յետո առակւսցած բոլոր ղոր ծ երը, վէճերը, նիստ ու կացը, յ արարհ րոլ թի լեն երբ ըիմնովին հակաոտկ են նրա նւիրական կամքին և սուրբ գրքում գրւածնեբին, նրա օրէնքին, դաւանանքին ու հրամանին։ «*/յյ տակի ղաշը» սրնշանակւած է կտակագրում, սուրբ գրքերում և յայտնւած է, վեբարերում է իսկական էքսււ՚դւա՚ենեէփն եւ աո սւ՝