Էջ:Իմամաթ.djvu/141

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ասհն, թէ և թամահները գործաղրելու հումար կտակակատարի կար իք կայ, ա» ալներն իրենց, կողմից մեծ թ շն ամութիւն -են անում դէպի իր՚հձւց Արարիչը* որը մշտնթհնասլէո ձեզ պա շարած ա կանգնած է։ Հբամանտաւչաթիւնը նրա անձով շըբ թսպատւած է և հրրէք չի հեռանալ; հակառակսրգ, րնղգի, մակտլ. կտակակաաւպւ, մէկնփչ և օրինակ մի ընդունէք

59. Բէհայի մահւանիւյ անմիթապէս յետոյ, նրա հետևորդները համաձայն կտակհւն նրան շրթապտտեցին և հինգ տարի կոււպ կողմերը թանացինք որ իրենց ներքին վէճը չը ատրածւի հետնորդների մէհ աշխարհի շուրթը♦ ուստի ամէն կողմից աղատ, ամէնքը դի մտարում էին Աբրաս էֆ էն ղիին՝ Ադէմին։ Հերթինո հօր կենդ անութեան ժամանակից իւր ձեռքոււքն ունենալով իրենց ամբսղթ գոյքի կտրոդռւթիւնը, նրան շրթապտաեցին Աքքէի հետևողները և նրա հետ կապւեցան բոլոր շթթիկ պրոպագանդիստները և գտւտոական քարոզիչները, որոնց մի թ այով Ադէմը ստանում և ծախսում էր հասարակական եկամուտները: Աքրէրին շրթտպատեցին նրանք, որոնք կատարելապէս ըմրոնել էին բէհական վ ար դ ասլետու թիւ նր, սրի իրագործելուն նախանձախնդիր և անձնուրաց սպասաւ որը դարձան։ Արանք թ էհ քանակով փոքր են, բայց զարգացումով և ուղղութ համր չտա բարձր են կանղնած և տանում են ամէն զրկանք, որ վերականգնես պարղութ եամբ օրէնսդրի իսկական քարոզութիւն ր։ Այս պարագայի մասին բէհան որոշ լոհ անիք որտեղ ասում է, իւր մահից յետո հետևորդները իրեն պիտի ուրանան— հեռանան, նրանց թիւը պիտի իթ^ի երեք հոգու և ապա հհտղհետէ լուսաւորւելով և ըմբռնելով իւր քարռղութեան ողին՝ կրկին պիտի վերադառնան, ահաւոր հոսանքով։ Այն բոլոր օրինակներն ու փաստերը, որով իրար դէմ վիճում են բէհայիների երկու հերձւածները՝ եթէ տոաթ