Էջ:Իմամաթ.djvu/144

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


պիոի մեքենայութիւննևր քարեց, որ Արրէրի հարաղատ մօրից փոքր եղբայրը Րէղ ի հր, որ տասը տարի շարունակ քուրողով ու ղւդով խայսւառսւկե/ էր իւր անձը հօրը րոյանութեան յարատեութիւնը հռչակող Աբրաս էֆէնղիին, պուրտատէրներից նեղւածյ ղնաց բնկալ իւր նախկին ՛նախատած—անարզա

^ Ւ լէ1։Ր^էք ՈՐՐ՝ Ադէմը վճարեց 500 սսկի պարաքր և այժմ սրան հաճոյանալու համար, բրօշիւր է հրաաաբակեք հարսպատ և տասը տարի կաաագոված եղբօրը* Աքբէրի դէմ։ Ինչպէս երե-ոէմէ ղեռ ես փողը աշխարհի ամենահզօրն է, քանի որ նա ստրկացնում է վեհ հողւով ղ աստիարակէ ածն երին անդամ։

Ադէմը գրաւոր խոստովանութիւն ձեռք բերեքու համար, հօր հետևորդներին ճնշելիս բռնած միջոցների մէկ երբէք խարութիւն չի դնում։ Բէհայի նշանաւոր հետևողներից մէկն՝ էլ Զէրէնղի—Միւկթ էհիդ Միրզա Մէհմէդն էր, որին անւանում են սնէրիր։ Այս մարդը Բաբիդ մի պատմաթ իւհը դրել է չափական—բանաստեղծ ութ եամբ3 յանդերով, որբ կաղմւած է մի քանի սալար հատորներից։ Այնպէս լալ դրչի ռէէր էր, այնպէս ոդևորւող, որ մինչև Բէհայի յայտնւիւր նէբիլը երևա-կայում էր, թէ ինքն էր Բաբի քարոզած յայտնութիւնը, բայց Բէհայի պաադամները կարդալուց յետո, դնաց, զզկաց և նրա կռյր երկրպագուն դարձա ւ։ Սրա խօսքը մեծ կշիո ունէր ընդ հանրապէս Բէհական աշխարհի համար, ուստի Ադէմը ցանկանում էր սրանից գրաւոր խոստում առնել և հրաաաբակեք. Ադէմը ն էրի լին այնպիսի առակարկ արաւ, այնպիսի վիճակում թողեց, որ խեղճ ծերուկը փրկութիւնը Աքքէի ծովախորշում գտա ւ։ Երբ թուրքական սսաիկանները խսւդարկում էին ՚ ^էրՒւէ1 Դոյ<ՐԸ> գտնուեցաւ նրա կտակը. որտեղ բանաստեղծը մի քանի յանղով բացատրել էր իւր հողեկան աաղնապը։ ((Ես որքան տխմար ու ապուշ պիտի լինէի, որրաբունապետ