Էջ:Իմամաթ.djvu/145

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ն հբիո պ ասոիր անն հրի հակաս ակ քեղ յայտնութիւն դալանկի, կորն անկի նրանը կառուցած՛ սիրո տաճարը և գլուխս ծաղրի մ տանկի»՝ նկբիլը ծովի ալիքների վրա ծ վաղը մարդկային ծ աղբից նախատիւ համարեց, մահը խղճի հակաս ակ, ապրելուց գերադասեց։

62. Ադկմր չբաւականացաւ Բէհայի ժառանգներին և հա ւատարիմներին հալածելով, նրանց զրկանքի և նեդոլթիւննե .րի ենթարկելով: Որպէս ղի իսպառ թուլացնի հօրը յիչատա կը և Բկհտկաններին աղատի հօրը դրլածների ներգործ ութիւնից, նա չրաւականացաւ միայն արգելք գնելով հօրը \ այն գրւածների ընթերցման վրա, որոնք քախմախում կին իւր ծրագիրները, այլ ամկն միԳոցի դիմելով* խափանեց Բոմ բկյի այն տպարանը, որտեղ տպել կին հօր գործերի իննը հատորը։ Խափանեց հօր գործերի տպազրութեան շարունա կութիւնը, որպէսզի չտարած ւի այդ գրութիւնները և հետևադնեչւը միմիայն իւր գրութիւննե բով բաւականանան։ նա հօրը գործերի տպագրութեան տաճարը շինելու փոխարկն, ահազին փող ՝ ծախսեց9 որպէս դի Փար մկլ լեռան գագաթ ին Բաբի աճիւնի վրա տաճար կառուցանկ և ամկն տեղ տարա-ծ է, թկ—«Օհա մի մարդ, անունը չառաւիդ (1աուսն՝), նա իր արմատից պիտի աճի և պիտի շինկ 8իրոք տաճարը»: հհաքա բիա Գլ. Ջ. յօդ, 12—13։

63. Օըպէսզի կարողանա անպայման Բկհայի հետևածներին ստիպել և համոզել, թկ ինքն կլ դեբագոյն յայտնութիւն կ, նա հրես չչուռ տւեց մինչև անդամ կեղծիքներ անելուց հօրը գրւածները նենգելուցտ I. Մի լոհ շրքհցրին ժոզովուր-դի մկք, որով իբր Բկհան Ադկմին յայտարարում է իւր յայտ նութեան յարատևութիւնը, որպէսզի առաֆնորդկ ժոդովրգին, բայց իսկականը% Միրզա Աղա քան ի, ՛Լուսնի Աքբէրի և կամ