Էջ:Իմամաթ.djvu/148

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


65* Բաբիղմը ամենից շատ տարածւեց իր ծննդավայրում՝

<* ի բազում, ֆարսերի աշխարհում, ուր նրա թ իւր մի ժամանակ հուսաւ մինչև 30-40 հսպարի, քայց այսօր հազիւ թէ դրա քասորդն էյ հնարաւոր լինի զտնել՝. (հիրաղից յետո նա ամէ նից շատ տարածւեց Գիլանում և Մ ազան դարանում, Կասպից լճի հարսսային ափերում, ուր գիւղ։ Աւան, քաղքսք չմնաց, որ հետևորդներ չունենար: Սրանցթիւն էլ անցնւււմ էր 30 հազարր, բայց այսօր երեք հաղաբ հոգի էլ դժւար թէ դտնւի։ Բտր-էլ-րարի և ը)ւկերակիցների կանք և բով Իոբասանում Բաբը մինչև քսան հսպա բ հետևորդ տեեցտւ, բայց այսօր կասկածն՝ լի է, թէ 2000 հոգի էլ դտնւի։ Թէհրան և շրջակայքում նոյն պէս 20 հազար հետևողներ զտաւ, իսկ այսօր երեք հադար էլ չի մնացել։ Իսֆահանի շր^անր մինչև տասը հազարը հասել էր Բաբիների թիլը, ներկայիս դրա կէսն էլ չի մնացել։ Իւսմսա—Զէնկան մի ժ ամանակ 10, 000 եռանդուն Բաբիներ կային ,ներկայիս 500 հոգի էլ չկան» Ատրւդասականում դրանց թիւր 20 հադարի բարձբացաւ, մինշև անդամ Մարաղայի, Միանդուաբի և Սուլդուզի հայերից յարոզներ եզան, ներկայիս ամբողջ ՚ Շտրպատականում մի հազար մարդ էլ չի մնացել հետևող։ Հտմադան, Եզդ, Քիրման անվափոխ են մնացել, դեռ Այդտե-էՒ թափանցել Ադէմի—կբէրի վէճերը, բայց այդ երեք նտեանդում հազիւ թէ 8-9 հազար հետևալներ լինին։ Կան Բաբիներ-Բեհականներ Բաղդատում և Փիլն ի կում, բայց դրանց թիւր հաղար էլ չի կազմում։ Եգիւղաոսի, Հնդկաստանի, Կիպ րոոի հհսւևողների մասին թիւ չկայ, բայց հազիւ թէ մի քանի հար քո բներ կազմեն։

Ամենից շատ Բէհայիները ճոխացան Ասխարադում, որ 1հուս կառ ավարութիւնը նրանց աղատութիւն է սււել համարձակ դաւանելոլ իրենց վարդասլետութիւնը և միշտ պաշտպա֊