Էջ:Իմամաթ.djvu/150

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


50-55 հազարից չի անցնում, այնինչ քսան սարի առաջ նրանք միայն Պարսկաստանում երկու հարիւր հազարից աւելի հետևորդներ ունէին։

66 ներկայիս Բաբիներըրաժտնւած են երեք հհրձւածի, Ա. նրանք, որոնք իրենց իսկական ք*ուրի են համարում, չեն ղալանում Բէհայի վարդապետութիւնը, որոնց հակառակորդները էզելի են կանչում, Բէհայի փոքր եղբօր1 Ետհհա-Սուփ-էղէլի անունով,՝ քանի որ սրանք հետևեցին հղէլին և սպաս ամեն Բաբի խոստացած յայտնութեանը։ Սրանց թիլը փոքր է, շեն տարածւած և Կիպրոսում. երկու տարի առաջ կղէլի մահից յհտո, նրան յաջորդհց և համայնքին առաջնորդում է ^էյխ—հաղին, որ ապրում է Գովլաթ արաղում, \*սֆահանի նա հան դում։ կզէ չիների թիւը 2*3 հսւղար հողուց չի անց) ում։

Բ. Բէհայի վարդապետութ եամբրաւականացող, Ադէմին Բէհայի յայտնութեան յարատևւււթիւնը չընդունող ղասը, ո րոնց հակառակորդները.. ^քբէրի է կանչում, նոյնպէս շատ շնչին մասն է կազմում Բաբիների համայնքի։ Թ էհ սրանք իրենց մտաւոր ղարդացումով սղխարհահայհտցքով շատ ուժեղ են մնացել երկու ղասից, որոնց ամէն մի քայլափոխի առաջ սրանք Բէհայի դրւածներով ուղեվյակ են դնում, կաշկանդում,բայց երկուհրեք հազար հետևողների թիւը չի կարող որոշ ոյժ կազմել և վարդապետութեան հետևորդներըրաղմացնել՝. Սրանք ցրւած են ամէն տեղ, միայն հազարից աւելի հետևորդներ ունին Միացհտլ-նահտնդներում։

Գ. Ամէնիցրաղմաթիւ և ուժեղ տարրը կազմում են բէ հականների մնացորդ դասը, որոնց թիւը հասնում է յիսուն հազարիէ (հատերը այս թիւը մեծացնում են, հասցնում են միլիօնների,բայց այդ րսլորը լաւատհսութեան և միամտու-թեւսն հհտհանք է։ Իրանք՚ Ազէմի հետևորդները ամէն տեղ խօ