Էջ:Իմամաթ.djvu/161

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ժամանակին, կամ սոնքի վաղ վճարելով։ չեն (մ ալն ում ււր ւլ լւ լոոնվ» յարաբն րութեան մկքւ քանեն իլւենւյ ռայաթի և հա։ Քրկական գործերիւլ կպրև բում* կալւած տակբբ պաշտպան կ հանդ իսա)ւում իւր դիւդացինևրին, պետական պաշտոնականների ենւր գործերը հարթում, տուգանքներն ու փկշքաշհերը վճարում և այս ծախսերը բարղում կ գիւղական հարկի վրա, յայտնի բան կ վաղի տոկոսիքը և իւր սւշխատութեան վարձը տււաաօրկ ն վրա դարսի Կար ած տակբները պարբերաբար կը ր -ճատեքով—կաշկանղելով գիւղական համայնքի իրտւունքները, չկղոքացնելով պետական ծաո այոդնևրի գերի շխանաթիւնը ք ը1պարձակնլ ու ամրապնդել են իրենւյ իշխունաթիւնը կ սալածների վրա, այնպէս որ, կարեքի կ ասանը չավոողանցելու ասել, թկ ներկայիս դրանք բսւցարձակապէս, անսահման իրաւ ունրներով իշխում են 1'տրպատականի կալւածներին և շինական աղղաբնակութ եան։

8. Թկև ար պտտական ի կալւածները բաոի ընդարձակ մարով, մինչև օրս բացարձակ սնփտկանաթիւն (թաքա է* Ա՝) է^ն կադմում) թկե սցւէ կալւածների կապարս-ղրեբն ունեցողները գրեթկ պարսկական նախկին ադմինիստրացիայիւրացսւցիշ մասն են կազմել մաս անդարար, կամ ւիոխանցաբարք բայց դրանցից իւրաքանչիւրը ունեցել կ և ունի իբաւունք, այդ կալւածնևրից արտօնաթիւնը—կառավա-րերս պաշտօնը, ծ ախնլա 3 փւվսանցելսւ, զրսսի դնելու և շնորհելու այնպէս, որպէս իւր սե փական շարժական ի^Ղ-ՐՐ։ Կալւածները որքան որ պետական ու համայնական կ համարւում շկրիաթի համաձայն, նոյնքան կք կալւածուսւկրի իշխելու և օդաւերււ իրաւունքր անբռնաբարելի կ նոյն օբկն րւ՚վ՛ Մանաւանղ կասլալատկրը ոչ միայն ժառանգաբար, կամ ւիոխանցաբար երկար դարերով աիրել են իրենց վևրատես