Էջ:Իմամաթ.djvu/178

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


սից թէ տան անդամներից, վարձերը յանձնելաց և անպետքացած անասունների և գործիքների գինը տասը խարտր էք դուրս գալուց յեսւոյք տիրանում է իւր դատ շահին—երեսուն խարար բերքին։ Այս 30 խարաբից 3, կամ 6 խարարը պարտաւոր է տալու իւլէմա, կամ ոէիգ կալւածսւտիրսհ, իբր իւր դուտ աբդիւնքի տասաներորւի կամխումսը հինգերորդը, ողորմա թիւնը ԼգԼքեաթ ) աղքատ, կտրօտ և արմ անաւոր հաւ աաացեալ թ շւ առներին բաժանելու։ Եթէ կարտծատէրը ոչ մօլւա է, ոչ էլ սէիդ, Այդ դէպքում իւլէմաների, կամ ոէ իդների ներկայացուցիչները գալիս,րադմում են գիւղի թըմ բերամ, իրենց անվերֆ թախանձանքներով, սպասն ալ իրն և -բով է ֆէհնէթ ի և ֆէհնէմի ոյժեբի քարոզներով ստիպում են շինականին, հոգա փրկութեան համար Այդ սղորմութիւնը վճարելու։ Ամենատկար և ումեն աժ լա ա հողագործներն անգամ իրենց ղու տ արդիւնքից 3—5% վճարում են հողե բաժ ին այդ տդբակհևբին, որոնք ադքռ՚աի, կարօտեալի անունով հաւաքում և իւրտցնամ են։

24 Մաբաշիրը գարնան սկդբին ռայաթին տիբոԳ ում բաբից մատակարարում կ սերմնացու, որքան որ սլահանֆ ունենան։ Կար ած ւստէրները շատ խիստ պահանեում են իրենց ոայաթից, որ կալւածքամ բաց տեղ չթողնեն, բսլորը մշակեն, մինչև անգամ կարևոր դէպքու մ վաքս աո ութ եամբ լծկան անասուններն կ են տաքիս։ Իսկ ռայաթը վէոխտ ոութիւնը՝ սերմնացանր շատ ստանալու համար% պարսսաոբւած է մա բաշիրի շրթ ունքն երին մեղը քսելու՝. Այո կսւշսաքն էլ փոխաոութեան գումարի 1 — ՝ո/օ ի ց պակաս անկարելի է յուսալ։ Աևրմնացուն էլ սղաի ամբաբից առանց տոկոսի չի տրւում՝. (էնգհանրապէս սերմնացան վաղի վերածում և (21°,ո) մի աբասի թ ամանին վրա գալով վեց ամսով մուրհակ են

%