Էջ:Իմամաթ.djvu/177

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


ԿՇԼԻռ^ԾՏաԻԹՒԻնԸ ԱՏՐՊԱՏռհԱՆՈԻՄ 169

պետական աառանեբորդից, թ սղներւվ եբկրամշակին բերքի մեւս կէսը ՚՜ւո֊րդ բաժինը։ Ռայաթը իւր սհրմով, իւր դւ։ր ծիքնե լավ, իւր անասուններով և բանւորներււվ աշիւսւաում է, սա կա րւվ բնութեան ամեն տեսակ ծ անրաթիւնների ու պա սւուհասների տակ և արղիւնաբերած ի կէսը տալիս է, տանում յանձ) ում է կբարրի կալւած ատիրոջ ամբաբին։

22. հուցի պետական աասանոբդական հարկը—աշարը, բացի կար ածատիրական աասաներորդական աուրքր, ո անշ» պարը վճարում է կալւածատիրոջ մուբաշիրին, կամ թայալի աիրոկ և կամ նւսհանդտկան վարչութեան ւլործւսկալին որո շեալ տասնորդական հացահատիկի հարկը, մի տաստներորւլ, Այդ բանակի վրադիրով։ Օրինակի համար, եթէ մի հարս գործ իւր հաբիւր խարար բերքից տալիս է տասը խարաբը թույուլի տիրոջ գործակալին, տասը խարարն էլ կալւած ա աիրոկ մա բաշիրին սովորական հարկը, նա յսոելացնում է մի խարաբ թույուլի աիրոկ ղոբծակալի համար և մի խտլլար էւ կալւած ատիրոԳ մուբաշիրի համար վարձ, այսպէսով ոայաթը քսան տոկոսի վախ ար էն վճարում է 22%*

23. 1.թէ կալւածատէրը իւլէմա—կ ղեր, կամ ոէիդ է (մարգարէի սերունդ). նա բացի վեբոդրեալ հարկերը, ուրիշ կամալոբ բաժ էլ է պահանկում—կորզում նախապաշարւած՝ ոա/աթ ից. Կալւածական հարկերի վճարումից, սերմ ու երկրագործական մշակների, բանւորների վարձերը Բաբքից դուրս ղալա ց յետոյ, երկրամշակին ինչ զուտ բաժին—շահ որ մնում է, դրանից իւլէմա կամ "էիդ կալւածատէրը 5 —10"/» ^ պահանկում էէրիաթի համաձայն կարօաեալներին, շքաւոր ներին բաժ անելու։ Գիցուք թէ հարիւր խարւոր բերք ունեցող երկրամշակը 22 խարար հարկը վճարելուց, 16 խարար սերմը դուրս ղալուց և 22 խարար էլ մշակի—բան լորի՝ ղըր