Էջ:Իմամաթ.djvu/180

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


27. Կարա ծներում ղան լա ծ աղրիւրներին, առւակներին շրկապատող մարգաստանները կալւած տտիբոկ անձնա՜ կան սեփականաթիւնն է համարւոլ մ, սլանք ամէն ա արիւսո անձնապէս են վարձով ալս ու մ՛. Կան այնպիսի ադա և կալւածատէրներ, որ իրենց դիպերի ամենարերրի, ամեն արդալանդ հոդերը իրենց համար են ցանել տալիս, իրենք են օդտւում> Այսպիսի դիւդերամ համայնքը իւր անդամներով հերթով այդ. արտերը ցանում, քաղում, կալսում և յ անձնում է կալսոծատիրոԳ ամբաբին։ Այս ծառայութիւնը արժան տի նստում ո այաթ ին։

28. Ամէն մի հողագործ իւր մաքրած՛, վարած, պարարտացրած հողի տէրն է, նրա այդ իրաւունքը անձեռնմխելի է՛ Ո՛ղ միայն դրացիները, այլ մինչև անգամ կալւածատէրը իրաւօւնք բսնի մէկին իւրացրած—մշակած արտից ու հողից հեռացնել։ Բայց եթէ մի երկրագործ մի քանի տարի շարունակ անմշակ թողնէ իւր հողը, տէրն իրաւունք ունի հողը յանձնել մի ուրիշին, որպէսզի անմշակ ղմնաւ Այս պա տրւակով մուբաշիրները յաճախ մեծամեծ կաշաոներ են վերցնում գիւ դացիներից, ուժեղները խլում են թոյլերի հո՞ ղերը և վարում։ Այս սլա բաղ ան երում տրւած կաշառն էլ մի նշանաւոր տեղ է րոնում ռայաթի կեանքում և մուբաշիրները ծծում են թշւառներին ոնունդր։

29. Բացի բուսական մթերահարկը, ռայաթը վճարում է ծխական, կամ տնական հարկ ենղիւն դրամով: նաիր~Սալթունէ1 Ար աս-Միրզաի օրով կսպմւած կաս ա վար՛չական հարկային ծխականների ցուցակի համաձայն, ամէն մի գիւղա. կան ընտանիք (ամուսնացած մարդը իր կնոջ և դալուկների հետ միասին) պարտաւոր է մի թուման Լմօտաւորապէս երկու րուբլի) պետութեան ծխահարկ վճարելու. Իսկ ամէն մի