Էջ:Իմամաթ.djvu/181

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


չափահաս, գործելու ընդունակ ամուրի Լա սուն և վեց տարւանիցրարձր) կէս թուման։ Ներկայիս կալւածների աղաների գործակալննըր ղիւ գական արձանագրութիւնների մա ահ► ունները ձեռքերին կէա աո ՝կէա գործադրում են այււ կա նոնր\ Բայւյ ին^պէս ն տիարդ հատ։ Ածներում յիշեցինք, այո ծխականների մաաևուններն էք պարսիկ կաշառակեր պաշաօնականները մաաների արանքից՝ դննելով են գրել, իսկ եօ թ անասուն աարւա խսւդադ կառավարութեան աճեցսդութիւ* նր քօդի տակով են դիտել մեծ ումե ծ կալւած ատէր ղլխաւոր կառավալդապետները, ^ ցանկացեք կարա

ծատէրների քսակին կպչել;

30. Բացի ծխահարկիւի երկրագործը ենչիւն գրամով է վճարում Նոյպէս իւր անասունների հարկը ԼՄէրաի-Ա'աւտշ, կամ գեօր֊ալ)> Երկրյալործ ի արօրին, կամ գութանին լծաղ եզներն աղատ են ամէն տեսակ հարկից։ Երկրագործը իւր ունեցած ամէն միւղխարի. այծի, կովի, ի 1ոլէ ձիու, ուղտի, մատակի (գոմէշ՝) համար հարկ է վճարում։ Այս հարկն էի նախլՐւթաց հասոածի հարկի համաձայն, պետական է,բայց հաւաքւած գումարի տասներորդը, քսաներորդը հսպիւ թէ արձանագրլած է պետական մտահաններում։ Այսօր կարւս-ծատէրը կաո ավարութեան անունով գանձում, մթ երումե լըղ -լղում է իւդի, մեղրի մէհ, շղշղում է ոսկու, մարգարտի ու գոհարի մէջ, իսկ շինականը քրանաթ որ գիշեր—ցերեկ սւանիում է. թէ որտեղից մի քանի սև վաղ կօրղէ որ, որե իցէ մուբաշիրի երեսին շպր՚ոէ, ևախէն ադատէ։ Գիւղացին ամէն մի ո՛չխարի, այծի համար 12 շահի (մօտ 12 կ«պ.) է վճարում տարեկան, իշու համար 1 ղր. 5 յա՝>ի (21) կոպ.) կովի համար 1 ղր. 10 շահի (30 կ.), ուղտի համար 5 ղրան (1 լաւր.) մատեանի համար 2 ղրան (40 կուղ,), մատակի հա