Էջ:Իմամաթ.djvu/189

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


Գ, Տասնևհինգ խարար բերքից կամ 1500 քոդւից ռա* յաթը վճարում է պետական և կալւած ատի բտկան հարկը 300 |իտր, մուբաշիրի և գործակալի 30 լիտր։ \1երմը 300 լիտր և սրա տոկոսները, եթ է աղաից է ստացելք առնւազհ 75 յիտւ՛։ «Աւարղի» հարկը միջին թավ միշտ 2-3 0/0 ից ա լել է բար ղւումք մօտաւորապէս 45 լիտո Ե՝խահարկի, անասնահարկի վաղը, ընտանիքի մի հասած աղի, մի կովէ մի մատեան։ մի էշ և 5 ոչխարի համար 25 ղրան, բերքի վերածելով 37 լիար, մուրա շիրին գագտնի վնասներ 2 °/օ, երեսուն լիտր, աղայական բերքի մի մասը քաղաք տանելու (բարգեարդա) 10 փտր, զոհաբերութիւններ աղքատներին և կղերին 3 °/օ հաշւելով 45 լիտր։ Քաղին ու կալին 2 մշակի վարձ 64 օրական (բացի կերածից) 1 28 լի«ւ*տ Տանուտիբոֆ, համայնքի հանգի պահապաններին է հովիւներին և գղրին ես-հՕ ||)6Ր։ Երկրա մշակին մնամ է 15 խարար բերքից մօտաւորապԼս կէսը 7 ,/շ խարար, որից պիտի բաժին հանէ տղաին հարսանիքի, աղֆկան օժիտի, սե օրւան, անբեր տարւան համար։ \*սկ մնացորդով պիտի իւր ընտանիքը կերակրէ, հագցնէ, տաքցնէ, յայտնի բան է, եթէ պարտաւորւած չը լինի Այդ գումարից մաբաշիրին, աղաին, գիւանին տուգանքներ վճարելու և կոտորւած անասունների վախարէն նորերը գնելու։

Ե. Կալից աղաին և մուրա շիրին Հասանելի գարմանր և քաղից տրլելիք առւոյար, խոտը փոխարկելով փողի, ինչպէս ներկայումս շատ տեղ գործագրւամ է և վճարը միջին թւով 25 ղրան (տեղ տեղ 30-35 ղրան են առնում) հւսշւենք, նոյն ւգէս վաղի վերածենք հացահատիկի հարկերը, լիարը միջին թավ 12 շահի հաշւելով (36 կոպէկ), երկու մասը ցորեն և մի մաս ղարի. այնժամանակ աչքի առաֆ կարող ենք ունենալ Ատրպատակունի երկրագործ ղասի ամեն մի ծուխի վճա֊