Էջ:Իմամաթ.djvu/198

Վիքիդարանից՝ ազատ գրադարանից
Jump to navigation Jump to search
Այս էջը սրբագրված չէ


քանթէ անկարողները։

4. Այո պար աղան ինկատի ուհենալով ամեն մի գիւղական համայնք աչալրկութ համր հետամտում է, որ իր վիճակում որ և է արտսւքոյ կարգի դէպք չպատահի, կամ կատար֊ւած դէպք ու մ, նա ան մի կա պէս աշխատում է չարագործին կտլանաոորել, յանձնել վար չութեան, որպէսզի ա դապլի կարիմաներից (տսւդանք\էնրից). Ամէն մի համայնքի մէկ կատար լա ծ՜ չարագործ ութեան համար պատասխանատու լինելով համայնքը, ամէն տուգանքրաժ անաւմէ գիւղի ծխերի վրա, որոնք Այդ պարտքը վճարելու պարտաւոր են համերաշխու թեամլւ։ Կալւած ատէրը ոճրագործ ութեան տուղանքի և վնասների ղումարի վրա աւելացնում է իր և իր գործակատտրների բաժը և ամեն մի ծխի անգամների կաշին մտրակի տակ մաշելով գանձում է ղրամը։ Լնղւււթ ղատաարների անողորմ դտեիճների, անխիղճ կալւածատիրոջ մտրակների տակ կեղեքւած ու տանկւած շինականը իր կեանքր—ղ»/,/>ր փրկելու համար, ուրիշ ենտրաւորութիւն չունի, կամ պէտք է արղելել որ և է դէպք չպատահի իւր սահմանա մ, և կամ պիտի րոնէ ու յանձնէ ոճրագործին պետական ղտհիճներին։ Այս պարա ղան է որ ոանձահարում է ընչաքաղց. աղքատ ու թշւտռ թ ա թ արներին, որոնք ենտրաւորութիւն չունին ուրիշ միկոցի դիմելու՛

5. Ոճրագործին կառավարոլթեան յանձնե լով՝ թ էհ մա սամր աղատւում են կալւածատէրն ու համայնքըւ.բայց եթէ ոճրագործր կարողութիւն չունենա, նրա մօտաւոր աղդական֊ները չկարողանան իրանց գոյքււվրաւականացնել—լրացնել տսպանքի, վնասի քանակը և դատաւորների պահանկները, շեն աղատւում սլատասխանտաւաթիւնից՝. Այդ ղումարների պա կասորդր անպայման կերպով պարտաւոր է լրացնել կալւածա